بازگشت

آخرین قبولی رادیولوژی ۹۹ روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟

Avatarنویسنده : عصرمگ
22 جولای 2020 ساعت : 12:22
آخرین قبولی رادیولوژی 98 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟

آخرین قبولی رادیولوژی ۹۹ روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟ نمونه کارنامه قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی در کنکور ۹۹

 

radiology - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟

 

آخرین قبولی رادیولوژی ۹۸ روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟

 

نمونه کارنامه قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی در کنکور ۹۸

 

 

رادیولوژی یا پرتو شناسی یکی از رشته‌های دانشگاهی گروه علوم تجربی و در شاخه پزشکی می‌باشد، که به کمک پرتوهای درمانی و یا دیگر امواج کاربردی در این زمینه، به تشخیص، بررسی و درمان بیماری یا حالات غیر طبیعی درونی بدن می‌پردازد.

 

آخرین قبولی پزشکی ۹۸ روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟

کارنامه آخرین قبولی حقوق ۹۸ بهمراه درصدها و تفکیک مناطق

درصدهای آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی ۹۸ منطقه ۱ ، ۲ ، ۳

کارنامه قبولی پزشکی کنکور ۹۸ با سهمیه ۲۵ درصد

کارنامه قبولی داروسازی کنکور ۹۸ در منطقه یک

درصدهای مورد نیاز قبولی داروسازی کنکور ۹۹ منطقه ۱

 

 

158694644596021.jpg 1 1 - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟158694644596021.jpg 1 1 - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟158694644596021.jpg 1 1 - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟158694644596021.jpg 1 1 - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟158694644596021.jpg 1 1 - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟

 

 

94 - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟

نکات مهم در انتخاب رشته رادیولوژی کنکور ۹۹

نکته نخست این است که:

رشته رادیولوژی در زیر گروه یک قرار دارد که ضرایب دروس ریاضیات، زیست شناسی، شیمی، فیزیک و زمین شناسی به ترتیب: ۲، ۴، ۳، ۲ و ۰ می‌باشد که در برنامه ریزی تحصیلی برای کنکور سال‌های بعد، تخمین رتبه کنکور سراسری ۹۹ و انتخاب رشته آزمایشی باید لحاظ گردد.

در ادامه باید اشاره کرد که:

با توجه به کارنامه پذیرفته شدگان سال‌های قبل می‌توان گفت که برای قبولی در این رشته در دانشگاه‌‌های سراسری و در دوره روزانه برای دروس عمومی و اختصاصی خود به ترتیب میانگین حداقل ۳۵ و ۴۵ درصد را لازم دارید.

 

رتبه های نوشته شده مربوط به زیرگروه یک است

 

 

منطقه ۱

رتبه:۴۸۷۱

قبولی:رادیولوژی دانشگاه مشهد-روزانه

ادبیات ۲۰ عربی ۶۱ دینی ۵۴ زبان ۱۶

ریاضی ۳۸ زیست ۸۷ فیزیک ۵۲ شیمی ۵۹

 

 

رتبه:۵۶۳۷

قبولی:رادیولوژی دانشگاه تبریز-روزانه

ادبیات ۳۶ عربی ۶۸ دینی ۶۰ زبان ۱۲

ریاضی ۴۹ زیست ۵۵ فیزیک ۹۵ شیمی ۴۱

 

 

رتبه:۷۰۲۱

قبولی:رادیولوژی دانشگاه ارومیه-روزانه

ادبیات ۴۱ عربی ۶۴ دینی ۷۸ زبان ۳۸

ریاضی ۴۸ زیست ۴۹ فیزیک ۵۲ شیمی ۵۰

 

 

رتبه:۸۲۷۳

قبولی:رادیولوژی دانشگاه اردبیل-روزانه

ادبیات ۴۲ عربی ۳۷ دینی ۵۸ زبان ۷۷

ریاضی ۴۵ زیست ۵۵ فیزیک ۴۳ شیمی ۴۹

 

 

رتبه:۹۴۸۸

قبولی:رادیولوژی دانشگاه بیرجند-روزانه

ادبیات ۶۴ عربی ۱۸ دینی ۷۸ زبان ۴۹

ریاضی ۲۷ زیست ۵۴ فیزیک ۱۰ شیمی ۵۲

 

 

منطقه ۲

رتبه:۵۸۴۱

قبولی:رادیولوژی شهید بهشتی تهران-روزانه

ادبیات ۲۷ عربی ۷۱ دینی ۸۰ زبان ۴۰

ریاضی ۱۲ زیست ۹۳ فیزیک ۳۹ شیمی ۵۲

 

 

رتبه:۶۷۲۳

قبولی:رادیولوژی دانشگاه ایران-روزانه

ادبیات ۳۷ عربی ۸۱ دینی ۷۸ زبان ۴۲

ریاضی ۴۱ زیست ۶۹ فیزیک ۶۷ شیمی ۴۹

 

 

رتبه:۱۰۰۹۰

قبولی:رادیولوژی جندی شاپور اهواز-روزانه

ادبیات ۵۸ عربی ۸۱ دینی ۶۶ زبان ۶۱

ریاضی ۸ زیست ۷۹ فیزیک ۴۱ شیمی ۳۷

 

 

رتبه:۱۴۳۲۳

قبولی:رادیولوژی دانشگاه ساری-روزانه

ادبیات ۴۴ عربی ۳۳ دینی ۸۱ عربی ۵۰

ریاضی ۲۳ زیست ۶۰ فیزیک ۳۲ شیمی ۴۱

 

 

منطقه ۳

رتبه:۲۸۳۷

قبولی:رادیولوژی دانشگاه تهران-روزانه

ادبیات ۵۴ عربی ۵۲ دینی ۷۸ زبان ۹۶

ریاضی ۳۱ زیست ۷۷ فیزیک ۵۲ شیمی ۴۸

 

 

رتبه:۳۸۶۲

قبولی:رادیولوژی دانشگاه مشهد-روزانه

ادبیات ۳۳ عربی ۸۵ دینی ۵۳ زبان ۲۴

ریاضی ۴۸ زیست ۷۱ فیزیک ۳۹ شیمی ۶۷

 

 

رتبه:۵۰۲۲

قبولی:رادیولوژی دانشگاه یزد-روزانه

ادبیات ۳۵ عربی ۳۶ دینی ۶۹ زبان ۳۶

ریاضی ۴۱ زیست ۶۹ فیزیک ۵۴ شیمی ۶۱

 

 

رتبه:۶۲۰۰

قبولی:رادیولوژی دانشگاه همدان-روزانه

ادبیات ۴۱ عربی ۵۲ دینی ۵۲ زبان ۴۸

ریاضی ۳۳ زیست ۶۸ فیزیک ۴۲ شیمی ۴۹

 

 

رتبه:۷۰۴۵

قبولی:رادیولوژی دانشگاه اردبیل-روزانه

ادبیات ۴۰ عربی ۵۶ دینی ۷۳ زبان ۱۰

ریاضی ۳۹ زیست ۵۵ فیزیک ۴۲ شیمی۵۸

 

 

رتبه:۷۹۵۵

قبولی:رادیولوژی دانشگاه کرمانشاه-روزانه

ادبیات ۴۰ عربی ۵۲ دینی ۷۱ زبان ۳۷

ریاضی ۴۲ زیست ۶۶ فیزیک ۱۸ شیمی ۴۱

 

به چند نمونه از درصدهای پذیرفته شدگان رشته رادیولوژی کنکور ۹۸ توجه کنید:

نام درس درصد‌های کارنامه ۱ درصد‌های کارنامه ۲ درصد‌های کارنامه ۳
ادبیات ۴۰ ۴۶ ۴۴
عربی ۳۱ ۳۸ ۵۱
دین و زندگی ۴۲ ۴۲ ۴۳
زبان ۳۴ ۴۰ ۲۶
زمین شناسی ۷ ۰ ۰
ریاضیات ۳۳ ۳۷ ۲۹
زیست شناسی ۴۴ ۴۱ ۳۷
فیزیک ۳۴ ۳۲ ۳۸
شیمی ۳۸ ۳۱ ۱۹

هر سه داوطلب بالا موفق به پذیرش در دانشگاه‌های سراسری در علوم پزشکی زنجان ،علوم پزشکی یاسوج و علوم پزشکی کاشان و در دوره روزانه شده‌اند.

رتبه لازم برای قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه های دولتی ۹۹

اما برای اطلاع از این که در کنکور امسال برای قبولی در رشته رادیولوژی ۹۹ چه رتبه ای لازم است ، به دسته بندی رتبه‌ها و دانشگاه‌های مختلف در زیر پرداخته شده است و به آخرین رتبه قبولی در رشته رادیولوژی در سال‌های قبل اشاره شده است:

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران:

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۴۳۸

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۳۴۷

آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۲۹

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران:

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۹۹۰

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۳۰۱

آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۶۵۵

دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه :

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۴۸۳

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۰۴۱

آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۴۳۸

دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۵۰۴

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۹۳۲

آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۱۳۲

دانشگاه علوم پزشکی مشهد :

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۶۶۲

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۲۴۷

آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۱۵۶

دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت :

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۵۴۳

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۰۲۷

آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۱۲۹

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۷۲۰

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۸۷۲

آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

دانشگاه علوم پزشکی ایران :

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۱۸۴

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۰۴۸

آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۹۰۶

دانشگاه علوم پزشکی زنجان :

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۳۷۲

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۴۰۲

آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

دانشگاه علوم پزشکی تبریز – نوبت دوم (شبانه) :

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۲۸۴

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۵۹۷

آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۴۰۸

دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۹۴۷

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۰۵۱

آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۲۱۱

همانطور که مشاهده می‌کنید لیست کاملی از دانشگاه‌های سراسری در سطح‌های مختلف انتخاب شده است تا مشخص گردد برای قبولی در رشته رادیولوژی سال ۹۹ چه رتبه ای لازم است .

اگر دانشگاه مدنظر خود را در لیست بالا مشاهده نکردید می‌توانید با دانشگاه‌های هم رده و هم سطح آن که در لیست هستند حدود رتبه لازم برای قبولی در رشته رادیولوژی را تخمین بزنید.

 

 

 

   کلیک 2 2 - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟کلیک 2 2 - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟  کلیک 2 2 - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟           مشاهده نظرات و ارسال کامنت در پایین همین مطلب … 54545 - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟

 

7675575509 1 - آخرین قبولی رادیولوژی 99 روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟ تهیه و تنظیم :  پارسا مولایی –  کارشناس انتخاب رشته

 

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


4 × 3 =