بازگشت

استخاره گرفتن با قرآن | شیوه گرفتن استخاره از امیر المومنین (ع)

نویسنده : عصرمگ
۰۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت : ۱۷:۲۰

استخاره گرفتن با قرآن | شیوه گرفتن استخاره از امیر المومنین (ع) : از امیر المومنین علی (ع) نقل شده که : اگر کسی بخواهد با قرآن کریم استخاره

 

 استخاره گرفتن با قرآن

  شیوه گرفتن استخاره با قرآن از امیر المومنین (ع)

 

از امیر المومنین علی (ع) نقل شده که : اگر کسی بخواهد با قرآن کریم استخاره بگیرد اول وضو بسازد و سه بار فاتحه الکتاب و سه بار این دعا را بخوانید:

 

اَللهُمَ اِنی تَوَکَلتَ عَلَیکَ وَ تَفَألتُ بِکِتابِکَ فَارَنی ما هُوَالمَکتُوبَ فی سِرک المَکنُون فی غَیبِکَ اَللهُمَ اَنتَ الحَقَ اَنزِل عَلَینا الحَقِ الحَقَ الحَق بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الراحِمینَ:اَستَخیرُ بِکَ یاالله.

چنین بگوید :
پروردگارا بدرستیکه من برتو توکل کردم وبوسیله قرآن کریم استخاره می گیرم پس نشانم بده به آنچه که نوشته شده در اسرار و نهانیهای نهفته شده ات و در اسرار غیبی و مخفی ات ای کسیکه دارای عظمت وبزرگی و کرامت وبخشندگی هستی .
سپس نیت کرده بعد قرآن را باز کرده هفت برگ بزند بعد از بالای برگ هفتم شروع به شمردن سطرها کند به سطر هفتم که رسید اولین حرف از اولین کلمه سطر هفتم را نگاه کند .

چنانچه (الف) بود در آن کار خیر وشادی وامنیت وموفقیت است .
چنانچه (ب) بود بدرستیکه منافعغ وسود زیادذی خواهد دید وامنیت پیدا می کند از آنچه او از آن می ترسد .
چناچه (ت) بود او در معصیت وگناه می افتد وباید پرهیز کند از آن کار.
چنانچه (ث) بود خوشبختی دنیا وآخرت نصیب وی می گردد.
چنانچه (ج) بود پس در کاری که قصد کرده در آن منافع وسود فراوانی می باشد .
چنانچه (ح) بود خداوند روزی حلال وپاکی نصیب وی می گرداند از آنجائیکه او پیش بینی آنرا نکرده .
چناچه (خ) بود بدرستی دلالت می کند براینکه این عمل غیر صالح است ونباید قصد کند برآن .
چناچه (د) بود پس مدا دوی حاصل می شود وبه سعادت وخوشبختی می رسد .
چناچه (ذ) آمد دشمنان را مقهور وناراحت خواهد کرد.
چناچه (ر) آمد پس او برقوم خود نصرت وبرتری می یابد .
چنانچه (ز) بود پس او بر خصومت ودشمنی وترس وتنفر می افتد .
چنانچه (س) باشد خداوند خوشبختی وخیر رانصیب او می گرداند .
چنانچه (ش) باشدپس باید برایش از طرف دشمنان ترسید .
چنانچه (ص) بود او در شدت وناراحتی می افتد وباید صدقه بدهد وعجله کند .
چنانچه (ض) باشد پس او دارای مال وخیر می شود./
چنانچه (ط) آمد دردنیا و آخرت موفقیت نصیبش می گردد.
چنانچه (ظ) آمد درآن کار رازی که پنهان است آشکار می گردد.
چنانچه (ع) آمد پس کمک خواهد کمک خواهد شد برکارش وموفق می شود .
چنانچه (غ) بود در کاری می افتد که باید برایش ترسی از آن کار وباید صدقه بدهد .
چنانچه (ف) بود خداوند بزرگ حاجتش را برآورده می کند و همچنین وسالش رابعد از دوری وفراق
چنانچه (ق) آمد پس او خوشبخت ومورد قبول بندگان خدا می باشد .
چنانچه (ک) باشد درخصومت ودشمنی می افتد پس باید صدقه بدهد.
چنانچه (ل) باشد پس او حاجتش برآورده می شود ودشمنان رامقهور می کند .
چنانچه (م ) باشد پس حتماً باید دوری کند از آن کارزیرا که موجب پشیمانی وی خواهد شد .
چنالنچه (ن) آمد انجام آن کار خوب است .
چنانچه (و) آمد مال وثروت نصیب او می شود وبه هیچکس محتاج نمی شود.
چنانچه (ه)امد درکارش توقف وتاخیر ایجاد می شود ولی عاقبت کارش به خیر وخوبی می انجامد .
چنانچه (ی) بود مژده خوبی به وی داده می شود .

 

برچسب ها:
‫.‬
اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

دو × 4 =