بازگشت

تجاوز وحشتناک پدر به دخترش به عنوان تنبیه !

Avatarنویسنده : عصرمگ
02 نوامبر 2019 ساعت : 14:00
تجاوز وحشتناک پدر به دخترش به عنوان تنبیه !

تجاوز وحشتناک پدر به دخترش به عنوان تنبیه !

ac image 7n15726782223g - تجاوز وحشتناک پدر به دخترش به عنوان تنبیه !

تجاوز وحشتناک پدر به دخترش به عنوان تنبیه !

 

تجاوز وحشتناک پدر به دخترش به عنوان تنبیه !
 

مرد مسلمانی که از رفتارهای غرب گرای دخترش عصبانی شده بود به خاطر این که وی را تنبیه کند،به وی تجاوز جنسی نمود تا اعتراض خود را به دخترش نشان دهد! مرد مسلمان توسط پلیس بازداشت شد. این مرد به این دلیل به دختر خود تجاوز کرد که فکر کرد او زیاده از حد « غربی شده است».

پدری که برای تنبیه دخترش به او تجاوز کرد

 

به گزارش عصرمگ ، در کشور نروژ رخ داد، مرد مسلمانی که از رفتارهای غرب گرای دخترش عصبانی شده بود به خاطر این که وی را تنبیه کند،به وی تجاوز جنسی نمود تا اعتراض خود را به دخترش نشان دهد! مرد مسلمان توسط پلیس بازداشت شد. این مرد به این دلیل به دختر خود تجاوز کرد که فکر کرد او زیاده از حد « غربی شده است».

مردی ۴۰ ساله پس از آنکه در خانه خود در شهر « فریدریکستال» به دخترش حمله کرد متهم به تجاوز به دختر خود شد. دختر به مأموران پلیس گفت که پدرش به دلیل سبک زیاده از حد غربی زندگی او، به عنوان تنبیه به او تجاوز کرد.وکیل آنت سون گفت که قبل از تجاوز ، دعوایی بین پدر و دختر درگرفت. پدر خشمگین شده بود، زیرا دخترش نمیخواست سبک زندگی اسلامی را رعایت کند.

پس از این ماجرا، دختر از خانه فرار کرد و همه چیز را به پستچی که از آنجا عبور می کرد گفت. پستچی به پلیس خبر داد. پدر دختر گفت که نمی فهمد چرا او را متهم به چنین جنایتی می کنند و از نتیجه آزمایش « دی. ان. ای» که پلیس انجام داده بود، شوکه شد. مرد اعتراف کرد که روی تخت دخترش نشسته بود و به این ترتیب سعی کرد نتیجه تست « دی. ان.ای» را بدون تماس مستقیم با دخترش توضیح بدهد.

 

 

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


9 + 8 =