بازگشت

تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز ۹۸

Avatarنویسنده : عصرمگ
14 مارس 2019 ساعت : 09:34
تزیین سفره هفت سین سال خوک

تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز ۹۸

 

haft sin newrouz photokade com 2 500x500 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98

 

با عصرمگ همراه شوید …
 

هفت‌ سین سفره‌ ای است که ایرانیان هنگام نوروز می‌ آرایند این سفره ممکن است روی زمین یا روی میز گذاشته شود اعضای خانواده معمولاً لحظه تحویل سال را در کنار سفره هفت‌ سین می‌گذرانند عضی‌ ها نیز سفره را تا مدت سیزده روز پس از نوروز نگاه می‌ دارند و در پایان این دوره، در روز سیزده نوروز، سبزه را به آب می‌ دهند.
در سفره هفت سین معمولا هفت جز یا بیشتر که با حرف سین آغاز می‌ شوند قرار می‌ گیرد که معمولا از مجموعه زیر انتخاب میشوند :
سنجد – سیب – سیر – سماق – سپستان – سیاه‌دانه – سنبل
سرکه – سمنو – سبزه – سکه – سپند – سوهان – سوسن
سرمه – سنگک – سبزی

haftsinjadid photokade 6 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 7 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 8 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 9 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 10 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 11 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 12 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 13 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 14 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 15 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 16 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 17 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftsinjadid photokade 18 1 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 1 500x368 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 2 500x500 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 3 500x495 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 4 500x609 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 5 500x500 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 6 500x500 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 7 500x500 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 8 500x557 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 9 500x500 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 10 500x375 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 11 500x500 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haft sin newrouz photokade com 12 500x500 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98

design 7sin norooz photokade 3 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 7 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 8 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 6 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 5 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 4 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 9 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 10 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 11 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 12 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 13 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 17 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 18 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 16 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 15 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 design 7sin norooz photokade 14 620x620 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftseenh jd photokade 1 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftseenh jd photokade 2 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftseenh jd photokade 3 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftseenh jd photokade 4 620x775 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98 haftseenh jd photokade 5 - تزیین سفره هفت سین سال خوک | تزیین سفره هفت سین نوروز 98

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


هفت + شش =