بازگشت

تعبیر خواب دیدن انواع لاک ناخن دست و پا

نویسنده : عصرمگ
۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت : ۰۹:۰۰

 
با تعبیر خواب لاک ناخن، تعبیر خواب لاک زدن به خود و دیگران و تعبیر خواب لاک های رنگی همراه مجموعه تعبیر خواب عصرمگ باشید.
لاک ناخن از وسایل آرایشی است که این روزها رواج بیشتری در بین دختران جوان و بانوان پیدا کرده است…

 

 تعبیر خواب لاک ناخن

 

همانگونه که مطیعی تهرانی برای تمامی لوازم آرایش بیان کرده است استفاده از این گونه لوازم برای مردان در خواب نیکو نیست. برای پی بردن به تعبیر دیدن لاک ناخن در خواب بایستی به تعابیر خواب جدید و یا معبرین غربی رجوع کرد. 

تعبیر خواب لاک ناخن

معبرین غربی:

لاک زدن در خواب سمبل تزیین یا مخفی کردن کمبودهایی است که در زندگی احساس می‌کنید.
اگر در خواب مشاهده کردید که در حال لاک زدن به ناخن‌های خود هستید درگیر توطئه و دسیسه ای خواهید شد که عمر این دسیسه کوتاه بوده و به زودی به پایان خواهد رسید. نسبت به گفته‌ها و شایعاتی که در مورد شما زده می‌شود توجه بیشتری انجام دهید و بهترین راه نادیده گرفتن و اهمیت ندادن به این گونه سخنان است.
لاک ناخن‌های زیبا در خواب تغییراتی را در زندگی شما پیش بینی می‌کنند هر چند این تغییرات اخلاقی نبوده ولی لذت بخش هستند.

 

تعبیر خواب لاک زدن به دیگران

معبرین غربی: اگر در خواب دستان دوستان نزدیک خود را لاک می‌زدید این خواب به شما می‌گوید که عشقتان عقایدتان را تحسین خواهد کرد و در انجام کارها به شما کمک فراوانی خواهد کرد. اگر دستان غریبه ای را لاک می‌زدید بیانگر این است که مورد حسادت همکاران قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب لاک رنگی

معبرین غربی:
دیدن رنگ‌های مختلف لاک ناخن در خواب تعابیر مختلفی را به همراه دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

لاک قرمز: عشق بزرگ
لاک صورتی: صحبت با جنس مخالف
لاک نارنجی و زرد: شادی و موفقیت
لاک آبی: اندیشه و آرامش
لاک سفید: غم
لاک سیاه: ناراحتی
لاک آبی: خوشی
لاک پر زرق و برق: داشتن آخر هفته خوش

 

دیدن لاک ناخن در خواب نمادی از زیبایی و توجه فراوان به جزئیات است. اگر در خواب لاک ناخن را ببینید نشان دهنده این است که چیزی زیبا دارید که بسیار شکننده است و باید از آن مراقبت کنید.

 

در کل اگر ببینید در حال لاک زدن ناخن های خود هستید و یا ناخن‌هایتان لاک دارد نشانه خوبی است اما باید مراقب باشید و از داشته‌های خود به خوبی مراقبت کنید.

 

معبران دیدن ناخن شکسته و کثیف را نشانه شکست در کسب و کار و یا از دست دادن مال تعبیر کرده‌اند.

دیدن لاک ناخن در خواب نشان از زیبایی و توجه فراوان به جزئیات است. اگر در خواب لاک ناخن را ببینید نشان آن این است که چیزی زیبا دارید که بسیار شکننده است و باید از آن مراقبت کنید. در کل اگر ببینید در حال لاک زدن ناخن های خود هستید و یا ناخن‌هایتان لاک دارد نشانه خوبی است اما باید مراقب باشید و از داشته‌های خود به خوبی مراقبت کنید.معبران دیدن ناخن شکسته و کثیف را نشانه شکست در کسب و کار و یا از دست دادن مال تعبیر کرده‌اند.

 

تعبیر خواب ناخن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب ناخن به تعبیر شش چیز است : قدرت – نیرومندی – شجاعت – فرزند – منفعت -کنیز

تعبیر خواب ناخن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب ناخن بلند ، نشان و علامت سود است تعبیر خواب ناخن کوتاه ،تعبیرش ضرر است تعبیر خواب گرفتن ناخن ، علامت شرمساری است.تعبیر خواب ناخن ،نشان زحمت زیاد و دستمزد کم استتعبیر خواب سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن ، افتخار آفرینی است.تعبیر خواب ناخن های شکسته ، بیماری و شکست در کار است

تعبیر خواب ناخن از دید مولف

تعبیر خواب درآمدن ناخن بیماری یکی از اطرافیان است

معبرین غربی:

لاک زدن در خواب سمبل تزیین یا مخفی کردن کمبودهایی است که در زندگی احساس می‌کنید.اگر در خواب مشاهده کردید که در حال لاک زدن به ناخن‌های خود هستید درگیر توطئه و دسیسه ای خواهید شد که عمر این دسیسه کوتاه بوده و به زودی به پایان خواهد رسید. نسبت به گفته‌ها و شایعاتی که در مورد شما زده می‌شود توجه بیشتری انجام دهید و بهترین راه نادیده گرفتن و اهمیت ندادن به این گونه سخنان است. لاک ناخن‌های زیبا در خواب تغییراتی را در زندگی شما پیش بینی می‌کنند هر چند این تغییرات اخلاقی نبوده ولی لذت بخش هستند.
 

تعبیر خواب لاک زدن به دیگران

معبرین غربی: اگر در خواب دستان دوستان نزدیک خود را لاک می‌زدید این خواب به شما می‌گوید که عشقتان عقایدتان را تحسین خواهد کرد و در انجام کارها به شما کمک فراوانی خواهد کرد. اگر دستان غریبه ای را لاک می‌زدید بیانگر این است که مورد حسادت همکاران قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب لاک رنگی

معبرین غربی:

دیدن رنگ‌های مختلف لاک ناخن در خواب تعابیر مختلفی را به همراه دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

لاک قرمز: عشق بزرگ

لاک صورتی: صحبت با جنس مخالف

لاک نارنجی و زرد: شادی و موفقیت

لاک آبی: اندیشه و آرامش

لاک سفید: غم

لاک سیاه: ناراحتی

لاک آبی: خوشی

لاک پر زرق و برق: داشتن آخر هفته خوش

تعبیر خواب ناخن از دید سرزمین رویاها

تعبیر خواب ناخن ، مشاجره است.تعبیر خواب بریدن ناخن ها ، مشاجره است.تعبیر خواب بریده شدن ناخنهایتان ، سرافکندگی و بی آبروئی برای فامیل است.تعبیر یک مرد خواب ببیند که ناخنهایش بسیار بلند شده است ، شانس و موفقیت در کارهایش است.تعبیرخواب یک زن خواب ببیند که ناخنهایش بسیار بلند شده است ، علامت یک عشق پرسعادت است.

تعبیر خواب ناخنهای بی نهایت بلند یک زن ، پول فراوان است.تعبیر خواب ناخنهای شما خیلی کوتاه هستند ، از دست دادن پول است.تعبیر خواب شکستن ناخن ، بی پولی و غم است.تعبیر خواب جویدن ناخن ها این است که افراد اجتماع از شما دوری می کنند ..تعبیر خواب ناخن اشخاص دیگر ف شانس است.تعبیر خواب ناخن بچه ها رشد می کند ، شما یا یکی از بستگان عزیز شما یک حادثه در پیش دارد .

 

سخت پسند شدن گرفتن ایراد و یا مبتلا شدن به بیماری های وسواسی تعبیر خواب لاک ناخن قرمز رنگ برای دست یا پا میباشد در این مطلب از توپ تاپ خیلی کاملتر درباره ان صحبت میکنیم و انشالله به تمامی سوالاتتان در همین باره پاسخ خواهیم داد،علی معبری میگوید اگر کسی خواب ببیند روی ناخن های دست و پایش لاک سرخ رنگ میزند دلیل بر اینکه در تصمیمات مهم زندگی اش دچار تردید و یا شک میشود پیدا شدن اختلاف بین زن و مرد نیز از معانی همین خواب است همچنین جمعی از معبران میگویند لاک زدن ناخن با رنگ قرمز به معنی نداشتن اعتمکاد به نفس و یا درگیز شدن افکار بخاتطر استرس و اضطراب بالا است.

 

تعبیر خواب لاک ناخن خریدن:

اگر شخصی (زن یا مرد دختر و یا پسر خواب ببینید از مغازه لوازم آرایشی لاک ناخن میخرد دلیل بر اینکه نزدیک ترین دوست صمیمی اش به خانه ی بخت میرود و یا برای او خواستگار می اید فرج مومنی نیز نوشته است خریدن لاک های ناخن در خواب دلالت بر شنیدن خبرهای شاد و خوش مثل جشن عروسی و یا مراسم عقد و نامزدی است

تعبیر خواب لاک ناخن آبی:

اگر دیدی لاک ناخن را با رنگ آبی میخری و روی ناخن ها دست و پا میکشی دلالت بر این دارد که به بزودی برای رفتن به یک مسافرت تفریحی آماده میشوی . یا اینکه اتفاقات جدیدی بزودی بر سر راهت قرار خواهد گرفت تو را به فکر وا میدارد.

  تعبیر خواب لاک ناخن دست

سوال: سلام خسته نباشید من خواب دیدم که دوست پسرم برام لاک ناخن سیاه و سفید خریده بود و اصرار داشت تا من بشینم و خودش برام لاک بزنه وقتی انجام داد خیلی زیبا و دلنشین شد و ازش کلی تشکر کردم و بوسیدمش تعبیرش چیه ممنون؟

پاسخ:میمون نیست با توجه به اینکه شما توضیح دادید دوست پسر و یا معشوقتان اقدام به انجام چنین کاری کرده است فقط و فقط دلالت بر این دارد که با او دچار مشاجره لفظی شدیدی خواهید شد,مصطفی مهمانی یکی از کسانی که در زمینه علم تعبیر خواب تجربیات فراوانی دارد و در این باره تحقیقات زیادی را انجام داده اند در یکی از کتاب های خود آورده اند که خریدن فروختن و یا زدن لاک به رنگ سیاه میتواند نشانه ی جدایی غم اندوه و یا مبتلا شدن به بیماری وسواس مخصوصا برای زنان و دختران باشد.

 

تعبیر خواب لاک ناخن پا

تعبیر خواب پاک کردن لاک ناخن از دیدگاه شیخ طوسی:پاک شدن و یا پاک کردن لاک ناخن در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است علت اینکه رفع شدن و یا پاک شدن لاک از روی دست و پا در خواب دارای معنی خوب است این است که این وسیله را در دنیای مادی و امروزی همیشه و همیشه به چشم یک آلت زیبایی و یا تظاهر به زیبا شدن دیده ایم پس پاک شدن ان در خواب معانی بدی ندارد.

 

سوال : سلام خواب دیدم که شوهرم برام داره لاک میزنه و ازم میخاد که اجازه بده خودش منو آرایش و زیبا کنه تعبیرش چیه؟

پاسخ:علامت آن است که از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می شوید .

 

تعبیر خواب لاک ناخن سیاه

یک معنی و تفسیر عجیب از زبان چند نفر از علمای تعبیر خواب برای لاک زدن مرده آورده شده است اگر کسی خواب ببیند که مرده ای در حال زدن لاک ناخن است نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب، هرچه بیشتر از دود و دم فاصله بگیرد و هرگز گرد آن نگردد.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن لاک ناخن دست و پا از طرف دیگران:اگر شخصی ببینید یکی از دوستان یا اشنایانش مانند پدر مادر برادر خواهر دوست و یا غیره برای او کادو (هدیه) لاک ناخن (فرقی ندارد با چه رنگی) می اورد فتنه و جنگ است و چنانچه خود شماپ هدیه بدهید ، شما جنگ افروزی و فتنه می کنید.

 

اگر دیدی لاک های ناخن را از روی دستان و پاهایت با اب سرد و یا گرم میشویی و بواسطه شستن پاک شد و تو بخاطرش گریه کردی دلیل بر اینکه در رابطه عاشقانه ای که با جنس مخالفت داری شکست سنگینی خواهی خورد اگر دیدی لاک ناخن را روی زمین (مثل فرش موکت و یا …) ریختی دلیل بر اینکه دلت را میشکنند.

 

اگر دیدی دوست دختر و یا عشقت برای تو که پسر هستی لاک خریده است و تو همچون زنان و دختران شروع به کشیدن و یا زدن لاک کردی دلالت براین دارد که بزودی بخاطر شکست عشقی بدی که میخوری از ایشان جدا میشوی علی مدنی نیز لاک زدن برای مردها در خواب را به نشانه ی جدایی زن و مرد و یا پسر و دختر بخاطر شکست خوردن در روابط عاطفی دانسته اند.

تعبیر خواب لاک ناخن

برچسب ها:
‫.‬
اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

نه − سه =