بازگشت

تعرفه حق فنی داروخانه ها و حقوق فنی داروساز در سال 99 و 1400

Avatarنویسنده : عصرمگ
26 می 2020 ساعت : 21:51
تعرفه حق فنی داروخانه ها و حقوق فنی داروساز در سال 99 و 1400

تعرفه حق فنی داروخانه ها و حقوق فنی داروساز در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ :  دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی یا همان حق فنی داروخانه در سال ۹۹ پیرو ابلاغ تعرفه خدمات سرپایی دارویی و نیز مصوبه پرداخت حقوق مسئول فنی داروخانه در سال ۹۹ طی نامه ای توسط انجمن داروسازان ابلاغ شد.

4.jpg666 - تعرفه حق فنی داروخانه ها و حقوق فنی داروساز در سال 99 و 1400

حقوق مسئول فنی داروخانه ۹۹

1589013333 6 - تعرفه حق فنی داروخانه ها و حقوق فنی داروساز در سال 99 و 1400تعرفه حق فنی داروخانه ها و حقوق فنی داروساز در سال ۹۹ و ۱۴۰۰  :   نامه تعرفه حقوق مسئول فنی داروساز داروخانه سال ۹۹ توسط انجمن داروسازان در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۹ ابلاغ شد که در تصویر زیر پیوست گردیده است:

حقوق فنی - تعرفه حق فنی داروخانه ها و حقوق فنی داروساز در سال 99 و 1400

حقوق مسئول فنی داروخانه ۹۹

1589013333 6 - تعرفه حق فنی داروخانه ها و حقوق فنی داروساز در سال 99 و 1400بر اساس نظر کمسیون های موسسین و مسئولین فنی داروخانه های انجمن داروسازان ایران حقوق مسئول فنی داروخانه در سال ۹۸ با ۴۴ ساعت کار در هفته برابر ۸۰/۷۶۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید.

کلیک 2 2 - تعرفه حق فنی داروخانه ها و حقوق فنی داروساز در سال 99 و 1400همچنین حقوق مسئول فنی بیمارستان در تهران هم ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین گردید.

تعرفه حق فنی داروخانه ۹۹

کلیک 2 2 - تعرفه حق فنی داروخانه ها و حقوق فنی داروساز در سال 99 و 1400دستور العمل تعرفه حق فنی داروخانه های خصوصی به منظور توانمندسازی داروخانه ها که به تائید سازمان غذا و دارو نیز رسیده است طی نامه ای جهت اجرا بصورت یکنواخت در سراسر کشور به شرح جدول زیر ابلاغ گردید:

تعرفه حق فنی خدمات دارویی داروخانه برای داروهای با نسخه به ازای هر قلم دارو در نسخه معادل ۰٫۰۸ کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی و حداکثر تا سه قلم در هر نسخه میباشد

ضریب کای حرفه ای نسخه یک قلمی نسخه دو قلمی نسخه سه قلمی و بیشتر
۲۱۶۰۰ریال ۱۷۲۸۰ریال ۳۴۵۶۰ریال ۵۱۸۴۰ریال

7777777 - تعرفه حق فنی داروخانه ها و حقوق فنی داروساز در سال 99 و 1400

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


8 − هفت =