بازگشت

حقوق مسئولین فنی داروخانه ها در سال ۹۹ تمامی استان ها

Avatarنویسنده : عصرمگ
20 آوریل 2020 ساعت : 14:16
حقوق مسئولین فنی داروخانه ها در سال 99 تمامی استان ها

حقوق مسئولین فنی داروخانه ها در سال ۹۹ تمامی استان ها

 

حقوق مسئولین فنی داروخانه ها در سال ۹۹ تمامی استان ها

 

استان اصفهان:

حقوق برای دو شیفت:۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

حقوق ساعتی:۵۰۸۰۰ تومان

استان آذربایجان شرقی:

شیفت ۴ ساعته:۵ میلیون و‌ ۲۰۰

شیفت ۸ ساعته:۱۰ میلیون و ۴۰۰

شیفت ۱۲ ساعته:۱۵ میلیون

حقوق ساعتی:۴۸ هزار تومان

حقوق ساعتی دانشجو:۳۹ هزار تومان

استان خوزستان:

به ازای ۴۴ ساعت کار در هفته:۹ میلیون تومان

حقوق ساعتی:۵۱ هزار تومان

حقوق ساعتی دانشجو:۴۴۵۰۰ هزار تومان

حقوق مسئول فنی داروخانه بیمارستانی و هلال احمر و دولتی به ازای ۴۴ ساعت کار در هفته:۱۶ میلیون و‌ ۱۰۰ هزار تومان

حقوق مسئول فنی شرکت های پخش به ازای یک شیفت کار:۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

​​

 

استان تهران:

به ازای ۴۴ ساعت کار در هفته:۹ میلیون تومان

روش دوم به ازای ۴۴ ساعت کار در هفته:۸ میلیون و ۱۰۰ حقوق پایه+پرکیس از نسخه ها(۱۲ درصد حق فنی دریافت شده بابت نسخ پیچیده شده)

حقوق داروسازان مشغول در داروخانه بیمارستان به ازای ۴۴ ساعت:۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

حقوق داروسازان مشغول در صنعت و شرکت های پخش:۱۱.۵ میلیون تومان

استان قزوین:

حقوق بر اساس ۴۴ ساعت کار در هفته:۹ میلیون تومان

حقوق داروخانه های بیمارستانی بر اساس ۴۴ ساعت کار:۱۰ میلیون تومان

حقوق ساعتی:۵۰ هزار تومان

حقوق ساعتی دانشجو:۴۵ هزار تومان

استان گلستان:

بر اساس ۴۴ ساعت کار در هفته:۹‌ میلیون تومان

حقوق مسئول فنی با مدرک تخصص داروسازی:۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

حقوق مسئول فنی داروخانه های بیمارستان و هلال احمر و شرکت های پخش:۱۰ میلیون تومان

استان گیلان:

۴۴ ساعت در هفته:۸ میلیون و‌۶۰۰

حقوق مسئول فنی داروخانه بیمارستان و هلال احمر و شرکت های پخش:۹ میلیون و‌ ۶۰۰

​​

استان خراسان رضوی:

۴۴ ساعت در هفته:۸ میلیون و‌ ۶۰۰

با مدرک phd داروسازی:۱۰ میلیون و ۴۰۰

حقوق مسئول فنی داروخانه بیمارستان و هلال احمر:۹.۵ میلیون

حقوق داروساز مشغول در صنعت:۱۰ میلیون و ۳۰۰

حقوق ساعتی ۵۱۸۰۰

حقوق ساعتی دانشجو ۴۱۵۰۰

استان اردبیل:

به ازای ۴۴ ساعت کار:۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

حقوق ساعتی:۵۰ هزار تومان

استان کرمانشاه

به ازای ۴۴ ساعت کار:۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

حقوق مسئولین فنی داروخانه های بیمارستان و هلال احمر و صنعت و شرکت های پخش:۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار

​​

 

بقیه استان ها هنوز اعلام نکرده اند.تکمیل می شود…

 

 

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


سیزده + شش =