بازگشت

طرز بافت بلوز یقه اسکی / مدل جدید ۹۷

Avatarنویسنده : عصرمگ
06 اکتبر 2018 ساعت : 16:27
طرز بافت بلوز یقه اسکی

طرز بافت بلوز یقه اسکی / مدل جدید ۹۷ 

 

05 4 16 - طرز بافت بلوز یقه اسکی / مدل جدید 97

با عصرمگ همراه شوید …

طرز بافت بلوز یقه اسکی :

سایز medium 36 – ۳۸
میل شماره ۶
کاموا شماره ۶ سه کلاف ۱۰۰ گرمی

قسمت پشت :

رج ۱: برای شروع ۷۲ دانه سر بگیرید و دو رج از زیر ببافید
رج ۲: یک رج از زیر
رج ۳: یک رج از رو
رج ۴: یک رج از زیر
رج ۵: یک رج از رو
رج ۶: دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر ببافید و یک دانه از زیر
رج ۷: یک رج از رو
رج ۸: یک رج از زیر
رج ۹: یک رج از رو
رج ۱۰: یک رج از زیر
رج ۱۱: یک رج از رو
رج ۱۲: دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر ببافید و یک دانه از زیر
رج ۱۳: یک رج از رو
رج ۱۴: یک رج از زیر
رج ۱۵: یک رج از رو
رج ۱۶: یک رج از زیر
رج ۱۷: یک رج از رو
رج ۱۸: دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر ببافید و یک دانه از زیر
رج ۱۹: یک رج از رو
رج ۲۰: یک رج از زیر
رج ۲۱: یک رج از رو
رج ۲۲: دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر ببافید و یک دانه از زیر
رج ۲۳: یک رج از رو
رج ۲۴: یک رج از زیر
رج ۲۵: یک رج از رو
رج ۲۶: دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر ببافید و یک دانه از زیر
رج ۲۷: یک رج از رو
رج ۲۸: یک رج از زیر
رج ۲۹: یک رج از رو
رج ۳۰: دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر ببافید و یک دانه از زیر
حال ۶۰ دانه روی میل داریم.
این ۶۰ دانه را دو و نیم سانتی متر بدون کم کردن ببافید، باید آخرین رج این دو و نیم سانتی متر از رو بافته شده باشد.
اکنون میخواهیم رج زیر را ببافیم . ( روی کار )
در این رج در ابتدا و انتهای رج یکدانه اضافه میکنیم. و این اضافه کردن را هر ۶ رج یکبار تکرار میکنیم ( ۶ دفعه ) تا جایی که تعداد دانه هایمان به ۷۲ دانه برسد. و سپس تا زمانی که طول کل بافتمان به ۳۵ سانتیمتر برسد ، بافت را ادامه میدهیم.

حلقه آستین:

در آخرین رج ۳۵ سانتیمتر از در ابتدا و انتهای رج ۴ دانه کم میکنیم.
و بعد از آن در هر رج در ابتدا و انتهای رج ۱ دانه کم میکنیم. ( ۶ بار ) تا تعداد دانه هایمان به ۵۲ دانه برسد.
و سپس تا زمانی که طول حلقه آستین به ۲۰ سانتیمتر برسد بافت را بدون کم کردن ادامه می دهیم و در انتها ده دانه کور میکنیم – ۳۲ دانه میبافیم و باز ۱۰ دانه کور میکنیم و۳۲ دانه باقی مانده را روی یک میل دیگر میگیریم و کور نمیکنیم و کنار میگذاریم .

قسمت جلو :

مانند بافت پشت عمل میکنید و زمانی که طول حلقه آستین به دوازده و نیم سانتمتر رسید به این شکل ادامه میدهید:
باید ۵۲ دانه برایمان باقی مانده باشد و ۱۲٫۵ سانتیمتر از حلقه آستین را بافته باشیم و آخرین رج بافته شده بافت از رو باشد.
حال در رج بافت از زیر ادامه میدهیم :
اول سمت راست را کامل میکنیم
گودی یقه : ۱۹ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو میبافیم ( بقیه دانه ها را نبافته روی میل مقابل رها میکنیم )
۱۶ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو میبافیم
۱۴ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو میبافیم
۱۲ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو میبافیم
۱۱ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو میبافیم
۱۰ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو میبافیم
و سپس تا زمانی که طول حلقه آستین قسمت راست به ۲۰ سانتیمتر برسد ده دانه باقی مانده را بدون کم کردن ادامه میدهیم و کور میکنیم.
سمت چپ
۱۴ دانه وسط (*که اکنون در سمت راست بافتمان است ) را نبافته روی میل خالی که در دست داریم میگیریم و نخ را به ابتدای دانه ۱۵ گره میزنیم و ۱۹ دانه باقیمانده را از زیر میبافیم
رج برگشت ۱۶ دانه از رو میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از زیر میبافیم ( مانند بافت سمت راست )
۱۴ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از زیر میبافیم
۱۲ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از زیر میبافیم
۱۱ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از زیر میبافیم
۱۰ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از زیر میبافیم
و ده دانه را تا زمانی که طول حلقه آستین به ۲۰ سانتیمتر برسد بدون کم کردن میبافیم و کور میکنیم.
اکنون ۳۲ دانه روی میل داریم. کنار میگذاریم.
یک طرف سرشانه تکه های عقب و جلو را به هم وصل میکنیم ( میدوزیم )
و حال تمام دانه های یقه پشت و جلو را روی یک میل میگیریم. باید در کل ۶۴ دانه روی میل داشته باشید … این ۶۴ دانه را به طول ۶ سانتیمتر کشباف تکی ببافید ( یک رو – یکی زیر ) و کور کنید …. سرشانه دیگر را نیز بدوزید.
در طول حلقه آستین که اکنون حلقه آستین پشت و جلو از خط سرشانه به هم وصل شده است – ۷۰ دانه بگیرید.
و سه رج از زیر ببافید (*بافت رکن یا ابری )
در انتها پهلوها را به هم وصل کنید .
نکته : میتوانید بعد از به هم وصل کردن هر دو سرشانه راست و چپ … ۶۴ دانه یقه را روی میل گرد بگیرید و کشباف یقه را بدون درز ببافید.

 

برچسب ها:
‫.‬
اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


10 + دوازده =