بازگشت

عکس های بدون سانسور جنازه شهید سردار سلیمانی و همراهانش

Avatarنویسنده : عصرمگ
03 ژانویه 2020 ساعت : 17:17
شهادتسردارقاسمسلیمانی - عکس های بدون سانسور جنازه شهید سردار سلیمانی و همراهانش

عکس های بدون سانسور جنازه شهید سردار سلیمانی و همراهانش :

 

عکس های بدون سانسور پیکر مطهر سردار شهید قاسم سلیمانی

 

شهادتسردارقاسمسلیمانی - عکس های بدون سانسور جنازه شهید سردار سلیمانی و همراهانش

تصویری از پیکرهای سوخته‌ منتشر شده که به دلیل دلخراش بودن تصاویر مات شده است

 

تصویریازپیکرهایسوخته‌منتشرشدهکهبهدلیلدلخراشبودنتصاویرماتشدهاست - عکس های بدون سانسور جنازه شهید سردار سلیمانی و همراهانش

 

89242 325 - عکس های بدون سانسور جنازه شهید سردار سلیمانی و همراهانش 89266 629 - عکس های بدون سانسور جنازه شهید سردار سلیمانی و همراهانش resized 629734 389 - عکس های بدون سانسور جنازه شهید سردار سلیمانی و همراهانش عکسشهادتسردارسلیمانی 1 - عکس های بدون سانسور جنازه شهید سردار سلیمانی و همراهانش

 

 

  • تاریخ انتشار : 03 ژانویه 2020 ساعت : 17:17
  • دسته :
اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


2 × یک =