بازگشت

فرمول ترکیب انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره

نویسنده : عصرمگ
۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت : ۱۷:۰۸
Rate this post

 فرمول ترکیب انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره ؛ شیک و جدید با ماندگاری طولانی مدت … در ادامه با عصرمگ همراه شوید…

ترکیب رنگ موی شرابی بدون دکلره

 

ترکیب انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره

♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺑﻨﻔﺶ

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; ۱?
&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; ۱/۳ &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۴۲; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; ۴.۶ &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; ۲/۳ &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۴۲; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; ۴۴.۶۵ &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; ۶%

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; ۲ ?
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; ۲/۳ &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۴۲; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; V2 + ﻣﻘﺪﺍﺭ 1/3 ﺗﯿﻮﭖ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3.6 + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ 9%
&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;

♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺳﯿﮑﻠﻤﻪ

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; ۱?
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; ۲/۳ &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۴۲; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; ۳.۶ &#۶۵۲۶۱; ۱/۳ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; ۴.۶ + &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; ۶%

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; ۲ ?
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; ۲/۳ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; WR4 ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ 1/3 ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ RV6 ﺁﺗﻮﺳﺎ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ 6%
&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;
 
♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺑﻮﺭ ﮔﺎﻧﺪﯼ

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; ۱ ?
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; ۲/۳ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; ۷.۴۵ &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۳۹۴;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; + ۱/۴ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; WR4 ﺁﺗﻮﺳﺎ
&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;

♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺍﻧﮕﻮﺭﯼ

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; ۱ ?
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; ۲/۳ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; RV6 ﺁﺗﻮﺳﺎ + 1/3 ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ 6.55 ﭘﺮﻓﮑﺖ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ 9%

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; ۲ ?
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; ۲/۳ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; ۶.۹۹ &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; + ۱/۳ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; ۶.۵۵ &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۴; + &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; ۹%
&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;

♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﯽ

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; ۲/۳ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; V6 + ﻣﻘﺪﺍﺭ 1/3 ﺍﺯ ﺭﻧﮓ 66.46 ﭘﺮﻓﮑﺖ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ 9%
&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;
 
♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﻣﺴﯽ

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; ۱ ?
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; ۲/۳ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; ۶۶.۴۴ + ۱/۳ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; ۴۴/۴۶ + ۲ &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; ۰.۴۳ + &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; ۹%

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; ۲ ?
&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۴۲; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; ۵۵.۴۴ + ۵ &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; ۷۷.۴۶ + &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; ۹%

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; ۳ ?
۲/۳ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; V5 ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﺎﺭﮐﯽ + 1/3 ﺍﺯ ﺭﻧﮓ 88.43 ﭘﺮﻓﮑﺖ + 2 ﺳﺎﻧﺖ ﻭﺍﺭﯾﺎﺳﯿﻮﻥ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ 9%
&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;&#۱۰۱۳۴;

?&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; : &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; ۶ &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۷; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; ۶% &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; ۱ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ۲ &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۶۱; ۲ &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۱۶۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; ۲۰ &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; ۶% + ۴۰ &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۱۶۷;

 

 

 

  • تاریخ انتشار : ۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت : ۱۷:۰۸
  • دسته :
اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .