بازگشت

فرمول ترکیب انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره

Avatarنویسنده : عصرمگ
۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت : ۱۷:۰۸
Rate this post

 فرمول ترکیب انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره ؛ شیک و جدید با ماندگاری طولانی مدت … در ادامه با عصرمگ همراه شوید…

ترکیب رنگ موی شرابی بدون دکلره

 

ترکیب انواع رنگ موی شرابی بدون دکلره

♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺑﻨﻔﺶ

ﻓﺮﻣﻮﻝ ۱?
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﻞ ﻣﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ۱/۳ ﺗﯿﻮﭖ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٫۶ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ۲/۳ ﺗﯿﻮﭖ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۴٫۶۵ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۶%

ﻓﺮﻣﻮﻝ ۲ ?
ﻣﻘﺪﺍﺭ ۲/۳ ﺗﯿﻮﭖ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ V2 + ﻣﻘﺪﺍﺭ ۱/۳ ﺗﯿﻮﭖ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳٫۶ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۹%
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺳﯿﮑﻠﻤﻪ

ﻓﺮﻣﻮﻝ ۱?
ﻣﻘﺪﺍﺭ ۲/۳ ﺗﯿﻮﭖ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳٫۶ ﻭ ۱/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٫۶ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۶%

ﻓﺮﻣﻮﻝ ۲ ?
ﻣﻘﺪﺍﺭ ۲/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ WR4 ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ۱/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ RV6 ﺁﺗﻮﺳﺎ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۶%
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 
♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺑﻮﺭ ﮔﺎﻧﺪﯼ

ﻓﺮﻣﻮﻝ ۱ ?
ﻣﻘﺪﺍﺭ ۲/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷٫۴۵ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﮊﻟﻪ ﺍﯼ + ۱/۴ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ WR4 ﺁﺗﻮﺳﺎ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺍﻧﮕﻮﺭﯼ

ﻓﺮﻣﻮﻝ ۱ ?
ﻣﻘﺪﺍﺭ ۲/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ RV6 ﺁﺗﻮﺳﺎ + ۱/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶٫۵۵ ﭘﺮﻓﮑﺖ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۹%

ﻓﺮﻣﻮﻝ ۲ ?
ﻣﻘﺪﺍﺭ ۲/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶٫۹۹ ﺍﯾﮕﻮﺭﺍ ﺭﻭﯾﺎﻝ + ۱/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ۶٫۵۵ ﭘﺮﻓﮑﺖ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۹%
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﯽ

ﻣﻘﺪﺍﺭ ۲/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ V6 + ﻣﻘﺪﺍﺭ ۱/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ۶۶٫۴۶ ﭘﺮﻓﮑﺖ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۹%
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 
♦️ﺷﺮﺍﺑﯽ ﻣﺴﯽ

ﻓﺮﻣﻮﻝ ۱ ?
ﻣﻘﺪﺍﺭ ۲/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ۶۶٫۴۴ + ۱/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ۴۴/۴۶ + ۲ ﺳﺎﻧﺖ ﻭﺍﺭﯾﺎﺳﯿﻮﻥ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۰٫۴۳ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۹%

ﻓﺮﻣﻮﻝ ۲ ?
ﮐﻞ ﺗﯿﻮﭖ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ۵۵٫۴۴ + ۵ ﺳﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ۷۷٫۴۶ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۹%

ﻓﺮﻣﻮﻝ ۳ ?
۲/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ V5 ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﺎﺭﮐﯽ + ۱/۳ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ۸۸٫۴۳ ﭘﺮﻓﮑﺖ + ۲ ﺳﺎﻧﺖ ﻭﺍﺭﯾﺎﺳﯿﻮﻥ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ + ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۹%
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

?ﻧﮑﺘﻪ : ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺮﺍﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﻕ ﺗﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ ۶ ﺩﮐﻠﺮﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۶% ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۱ ﺑﻪ ۲ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ﻭ ۲ ﻗﺴﻤﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ۲۰ ﺳﯽ ﺳﯽ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ۶% + ۴۰ ﺳﯽ ﺳﯽ ﺁﺏ

 

 

 

  • تاریخ انتشار : ۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت : ۱۷:۰۸
  • دسته :
اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


چهار × 1 =