بازگشت

مدل تزیین سفره هفت سین ۹۹ | تزیین هفت سین ۹۹

Avatarنویسنده : عصرمگ
16 فوریه 2020 ساعت : 22:05
تزیین سفره هفت سین

مدل تزیین سفره هفت سین ۹۹ | تزیین هفت سین ۹۹

مدل تزیین سفره هفت سین ۹۹ | تزیین هفت سین ۹۹

haft sin newrouz photokade com 7 500x500 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99

با عصرمگ همراه شوید …
 

تزیین سفره هفت سین ۹۹ | تزیین هفت سین ۹۹

 مدل تزیین سفره هفت سین ۹۹ :  هفت‌ سین سفره‌ ای است که ایرانیان هنگام نوروز می‌ آرایند این سفره ممکن است روی زمین یا روی میز گذاشته شود اعضای خانواده معمولاً لحظه تحویل سال را در کنار سفره هفت‌ سین می‌گذرانند عضی‌ ها نیز سفره را تا مدت سیزده روز پس از نوروز نگاه می‌ دارند و در پایان این دوره، در روز سیزده نوروز، سبزه را به آب می‌ دهند. مدل تزیین سفره هفت سین ۹۹ /
مدل تزیین سفره هفت سین ۹۹ :  در سفره هفت سین معمولا هفت جز یا بیشتر که با حرف سین آغاز می‌ شوند قرار می‌ گیرد که معمولا از مجموعه زیر انتخاب میشوند :
سنجد – سیب – سیر – سماق – سپستان – سیاه‌دانه – سنبل
سرکه – سمنو – سبزه – سکه – سپند – سوهان – سوسن
سرمه – سنگک – سبزی

haftsinjadid photokade 5 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 newhaftseen photokade 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 nourozhaftsin photokade 15 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabze eydenurouz photokade 12 500x393 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabze eydenurouz photokade 13 500x500 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabze eydenurouz photokade 14 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 2 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 3 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 4 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 5 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 6 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 7 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 8 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 9 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 10 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 11 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 12 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 13 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 14 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 15 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 16 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 17 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sabzevahaftsin photokade 18 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sofre eyd93 19 620x376 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 sofre eyd93 23 620x850 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99

haftsinjadid photokade 10 1 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haftsinjadid photokade 11 1 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haftsinjadid photokade 12 1 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haftsinjadid photokade 13 1 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haftsinjadid photokade 14 1 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 1 500x368 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haftsinjadid photokade 18 1 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haftsinjadid photokade 17 1 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haftsinjadid photokade 16 1 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haftsinjadid photokade 15 1 620x620 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 2 500x500 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 3 500x495 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 4 500x609 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 5 500x500 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 6 500x500 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 11 500x500 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 10 500x375 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 9 500x500 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 8 500x557 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 7 500x500 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 haft sin newrouz photokade com 12 500x500 1 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 newhaftseen photokade 2 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99 newhaftseen photokade 3 - مدل تزیین سفره هفت سین 99 | تزیین هفت سین 99

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


20 + 16 =