بازگشت

معنی تمام لغات زبان هشتم + معنی کلمات آخر کتاب زبان هشتم

Avatarنویسنده : عصرمگ
14 اکتبر 2019 ساعت : 01:27
معنی تمام لغات زبان هشتم + معنی کلمات آخر کتاب زبان هشتم

معنی تمام لغات زبان هشتم + معنی کلمات آخر کتاب زبان هشتم  :  زبان انگلیسی هشتم, معنی کلمات اخر کتاب زبان هشتم, لغات انگلیسی پایه هشتم با معنی, لغات زبان هشتم با معنی درس ۴, لغات درس سوم زبان هشتم, لغات زبان هشتم با معنی درس ۵, فتو دیکشنری کتاب زبان هشتم, معنی کلمات زبان هشتم ,

weekdays - معنی تمام لغات زبان هشتم + معنی کلمات آخر کتاب زبان هشتم

معنی تمام لغات زبان هشتم + معنی کلمات آخر کتاب زبان هشتم

معنی تمام لغات زبان هشتم + معنی کلمات آخر کتاب زبان هشتم

 
معنی تمام لغات زبان هشتم : درس زبان انگلیسی هشتم یکی از مهم ترین درس ها میباشد ، امروزه با نزدیک شدن به امتحانات دانش آموزان علاوه بر داشتن نمونه سوالات زبان هشتم باید معنی لغات و حتی گرامر و بقیه جزوه های زبان انگلیسی هشتم را همراه داشته باشند.

عصرمگ نیز لغات انگلیسی پایه هشتم با معنی در ادامه برای شما دانش آموزان خوب قرار داده است .

معنی کلمات درس اول زبان هشتم

? لغات درس اول
? PROSPECT 2

|▪️ Nationality • • • ملیت
|▫️ introduce • • • معرفی کردن
|▪️ cousin • • • پسرعمو
|▫️ beautiful • • • زیبا
|▪️ country • • • کشور
|▫️ Where • • • کجا
|▪️ Pronunciation • • • تلفظ
|▫️ Spell • • • هجی کردن
|▪️ Read • • • خواندن
|▫️ Speak • • • صحبت کردن
|▪️ Write • • • نوشتن
|▫️ caspian sea • • • دریای خزر
|▪️ Persian Gulf • • • خلیج فارس
|▫️ Role Play • • • نقش بازی کردن
|▪️ Guest • • • میهمان

معنی کلمات درس دوم زبان هشتم

? لغات درس دوم
? PROSPECT 2

|▪️ gym • • • ورزشگاه
|▫️ sunset • • • غروب خورشید
|▪️ sunrise • • • طلوع خورشید
|▫️ midday/noon • • • ظهر
|▪️ morning • • • صبح
|▫️ afternoon • • • بعدازظهر
|▪️ evening • • • غروب
|▫️ midnight • • • نیمه شب
|▪️ day • • • روز
|▫️ night • • • شب
|▪️ weekdays • • • روزهای هفته
|▫️ correct • • • صحیح
|▪️ activities • • • فعالیت ها
|▫️ weekend • • • تعطیلات آخر هفته
|▪️ Prepare • • • آماده کردن
|▫️ City • • • شهر
|▪️ Country • • • کشور
|▫️ library • • • کتابخانه
|▪️ Week • • • هفته
|▫️ relatives • • • بستگان

معنی کلمات درس سوم زبان هشتم

? لغات درس سوم
? PROSPECT 2

|▪️ Ability • • • توانایی
|▫️ drawing • • • نقاشی
|▪️ cooking • • • پخت و پز
|▫️ swimming • • • شنا کردن
|▪️ search • • • جستجو کردن
|▫️ make a cake • • • درست کردن کیک
|▪️ bicycle • • • دوچرخه
|▫️ puzzle • • • معما
|▪️ tell • • • گفتن
|▫️ search the Web • • • جستجو در وب
|▪️ take photos • • • عکس گرفتن
|▫️ ride a bicycle • • • دوچرخه سواری
|▪️ play football • • • فوتبال بازی کردن
|▫️ between • • • بین
|▪️ How • • • چطور
|▫️ short • • • کوتاه
|▪️ long • • • بلند
|▫️ Use • • • استفاده کردن
|▪️ Imagine • • • تصور کردن
|▫️ famous • • • مشهور
|▪️ interviewer • • • مصاحبه کننده
|▫️ information • • • اطلاعات

معنی کلمات درس چهارم زبان هشتم

? لغات درس چهارم
? PROSPECT 2

|▪️ Health • • • سلامتی
|▫️ headache • • • سردرد
|▪️ have • • • داشتن
|▫️ sore eyes • • • چشم درد
|▪️ rest • • • استراحت
|▫️ home • • • خانه
|▪️ Don’t worry • • • نگران نباش
|▫️ office • • • اداره
|▪️ parents • • • والدین
|▫️ be quiet • • • ساکت باش
|▪️ sore throat • • • گلو درد
|▫️ backache • • • کمردرد
|▪️ toothache • • • دندان درد
|▫️ running nose • • • آبریزش بینی
|▪️ flu • • • آنفولانزا
|▫️ wrong • • • اشتباه
|▪️ problem • • • مسئله
|▫️ stomachache • • • دل درد
|▪️ earache • • • گوش درد
|▫️ advice • • • مشورت
|▪️ patient • • • بیمار
|▫️ them • • • آنها

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


9 − 6 =