بازگشت

مقایسه ظرفیت پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی کنکور ۹۸ و ۹۹

Avatarنویسنده : عصرمگ
24 سپتامبر 2020 ساعت : 19:52
مقایسه ظرفیت پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی کنکور 98 و 99

مقایسه ظرفیت پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی کنکور ۹۸ و ۹۹ :  ظرفیت رشته پزشکی بدون احتساب دانشگاه های خاص و دارای مصاحبه

1199243049زمان انتخاب رشته کنکور سراسری 98 - مقایسه ظرفیت پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی کنکور 98 و 99

مقایسه ظرفیت پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی کنکور ۹۸ و ۹۹

ظرفیت رشته پزشکی بدون احتساب دانشگاه های خاص و دارای مصاحبه:

ظرفیت روزانه در سال قبل:۳۶۴۳ نفر

ظرفیت روزانه در سال جاری:۳۸۵۲ نفر(افزایش)

ظرفیت پردیس های سراسری در سال قبل:۱۲۲۵ نفر

ظرفیت پردیس ها در سال جاری:۱۱۸۲(کاهش)

ظرفیت تعهدی ها در سال قبل:۴۶۲ نفر

ظرفیت تعهدی ها در سال جاری:۳۶۳ نفر(کاهش)

به طور کلی ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه های سراسری از ۵۳۳۰ نفر در سال قبل به ۵۳۹۷ نفر افزایش پیدا کرده است.

ظرفیت پزشکی آزاد و پردیس های آزاد در سال جاری:۶۵۸ نفر

مجموع ظرفیت پزشکی در سال جاری:۶۰۵۵ نفر

ظرفیت رشته داروسازی بدون احتساب دانشگاه های خاص:

ظرفیت روزانه در سال قبل:۶۶۰ نفر

ظرفیت روزانه در سال جاری:۷۲۹ نفر(افزایش)

ظرفیت پردیس های سراسری در سال قبل:۳۳۵ نفر

ظرفیت پردیس ها در سال جاری:۲۹۱ نفر(کاهش)

ظرفیت تعهدی ها در سال قبل:۱۰۳ نفر

ظرفیت تعهدی ها در سال جاری:۸۳ نفر(کاهش)

به طور کلی ظرفیت رشته داروسازی در دانشگاه های سراسری از ۱۰۹۸ نفر در سال قبل به ۱۱۰۳ نفر افزایش پیدا کرده است.

ظرفیت داروسازی آزاد و پردیس های آزاد:۱۴۰ نفر

مجموع ظرفیت داروسازی در سال جاری:۱۲۴۳ نفر

ضمنا دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای اولین سال در این رشته پذیرش خواهد داشت.

ظرفیت رشته دندانپزشکی بدون احتساب دانشگاه های خاص:

ظرفیت روزانه در سال قبل:۸۴۸ نفر

ظرفیت روزانه در سال جاری:۸۴۹ نفر(ثابت)

ظرفیت پردیس ها در سال قبل:۲۴۶ نفر

ظرفیت پردیس ها در سال جاری:۲۷۲ نفر(افزایش)

ظرفیت تعهدی ها در سال قبل:۱۸۸ نفر

ظرفیت تعهدی ها در سال جاری:۱۲۵ نفر(کاهش)

به طور کلی ظرفیت دندانپزشکی در دانشگاه های سراسری از ۱۲۸۲ نفر در سال قبل به ۱۲۴۶ نفر کاهش پیدا کرده است

ظرفیت دندانپزشکی ازاد و پردیس های ازاد در سال جاری:۲۰۵ نفر

مجموع ظرفیت دندانپزشکی در سال جاری:۱۴۵۱ نفر

مجموع ظرفیت سه رشته اول گروه علوم تجربی در دانشگاه های سراسری از ۷۷۱۰ نفر در سال قبل به ۷۷۴۶ نفر افزایش پیدا کرده است

ظرفیت کل سه رشته اول گروه علوم تجربی در سال جاری بدون احتساب دانشگاه های خاص:۸۷۴۹ نفر

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


12 − 3 =