بازگشت

میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای کنکور 99 داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید

Avatarنویسنده : عصرمگ
05 نوامبر 2019 ساعت : 01:46
Sarasari - میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای کنکور 99 داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید

میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای کنکور ۹۹ داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید : فهرست منابع سوالات کنکور سراسری ۹۹ + تاثیر سوابق تحصیلی  : به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ در رشته محل­ هاي با آزمون مي­رساند که با توجه به مصوبات شوراي سنجش و پذيرش، نحوه و ميزان تاثير سوابق تحصيلي و انتخاب نظام آموزشي براي شرکت در آزمون و همچنين فهرست منابع اين آزمون به شرح ذيل است.

1749786016منابع کنکور سراسری تجربی 99  - میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای کنکور 99 داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید

فهرست منابع سوالات کنکور سراسری ۹۹

 

فهرست منابع سوالات کنکور سراسری ۹۹

میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای کنکور ۹۹ داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید :  به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ در رشته محل­ هاي با آزمون مي­رساند که با توجه به مصوبات شوراي سنجش و پذيرش، نحوه و ميزان تاثير سوابق تحصيلي و انتخاب نظام آموزشي براي شرکت در آزمون و همچنين فهرست منابع اين آزمون به شرح ذيل است.

میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای کنکور ۹۹ داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید

۱) براساس مصوبه جلسه مورخ ۱/۸/۹۸ شوراي سنجش و پذيرش،‌ در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹، ميزان تاثير سوابق تحصيلي، حداکثر ۳۰ درصد و با تاثير مثبت اعمال مي­ شود؛ به­ طوري­ که:
۱-۱-    آن دسته از ديپلمه­ هاي: رياضي فيزيک، علوم ­تجربي،‌ علوم ­انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را سال ۱۳۹۸ يا ۱۳۹۹ و در نظام آموزشي جديد (۳-۳-۶)‌ اخذ نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به ­صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد ۳-۳-۶)، به ميزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به­ صورت تاثير مثبت در نمره کل نهايي آنان لحاظ مي­شود.
۱-۲-   آن دسته از ديپلمه­ هاي: رياضي فيزيک، علوم ­تجربي،‌ علوم ­انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را از سال ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۷ در نظام آموزشي قبلي اخذ نموده­اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به ­صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم)‌، به ­ميزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير مثبت، و داوطلبان داراي مدرک پيش­ دانشگاهي رياضي فيزيک، علوم­تجربي،‌ علوم انساني و علوم و معارف اسلامي و هنر، که مدرک دوره پيش­دانشگاهي خود را از سال تحصيلي
۹۱-۱۳۹۰ اخذ نموده ­اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به­ صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش ­دانشگاهي (پايه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قديم)، به ­ميزان حداکثر
۵ درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير مثبت اعمال مي­شود. در مجموع، ميزان تاثير سوابق تحصيلي، حداکثر ۳۰ درصد است و به ­صورت تاثير مثبت در نمره کل نهايي آنان لحاظ مي­شود.
۱-۳-      ساير ديپلمه ­ها (غير از بندهاي ۱-۱ و ۱-۲) مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.
۲) با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۲۹/۴/۹۸ شوراي سنجش و پذيرش آزمون سراسري، داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ مي­توانند، بدون توجه به نظام آموزشي که در آن تحصيل نموده­اند، به يکي از دو مجموعه سؤال (سؤالات نظام آموزشي ۳-۳-۶ يا سؤالات مربوط به نظام آموزشي قديم، سالي واحدي و ترمي واحدي)‌ که تمايل دارند پاسخ دهند؛ لذا داوطلبان، لازم است که در زمان ثبت ­نام اين آزمون، علاقه‌مندي خود به پاسخگويي هر مجموعه سؤال را در تقاضانامه ثبت­ نامي خود مشخص و اعلام نمايند.
۳)   فهرست منابع آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ (نظام قديم و نظام ۳-۳-۶) به شرح جداول ذيل اعلام مي‌گردد.
۴) فهرست منابع درس­ هاي «فقه» و «اصول عقايد» رشتة علوم و معارف اسلامي دوره پيش ­دانشگاهي آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ به شرح ذيل است:
۱-  درس فقه: کتاب آشنايي با فقه، نوشتة مليحه حاجيان، انتشارات مدرسه.
۲-  درس اصول عقايد: کتاب جهان­ بيني ۳ (عدل الهي و قضا و قدر) کد: ۲۰۰۹، شامل: فصل اول
(همه فصل)، فصل دوم (بجز عنوان «فلسفه اسلامي» صفحه ۲۳ و ۲۴)، و از فصل چهارم،عنوان
«نظام کل تا مصايب، مادر خوشبختي­ ها»(از صفحه ۶۵ تا ۷۲).

فهرست منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ (نظام قديم)

الف ـ دروس عمومي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبيات فارسي
ادبيات فارسي (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۹۴
کليه رشته‌ها
ادبيات فارسي (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۹۵
کليه رشته­ها غير از علوم انساني
زبان و ادبيات فارسي عمومي
۱/۲۸۳
پيش‌دانشگاهي
۹۶
کليه رشته‌ها
ادبيات فارسي ۳ (تخصصي انساني)
۲/۲۴۹
سوم
۹۵
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي ۳ ( تخصصي انساني)
۴/۲۴۹
سوم
۹۵
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي ۳ (غير علوم انساني)
۳/۲۴۹
سوم
۹۵
کليه رشته­ها )غير از علوم انساني(
۲- عربي
عربي ۲ (غير از علوم انساني)
۱/۲۲۴
دوم
۹۴
کليه رشته­ها (غير از علوم انساني)
عربي ۲ ( علوم انساني)
۲/۲۲۴
دوم
۹۴
مخصوص علوم انساني
عربي ۳ ( غير از علوم انساني)
۱/۲۵۴
سوم
۹۵
کليه رشته­ها (غير از علوم انساني)
عربي ۳ (علوم انساني)
۲/۲۵۴
سوم
۹۵
مخصوص علوم انساني
۳- فرهنگ و معارف اسلامي
قرآن و تعليمات ديني ۲ (دين و زندگي)
۲۲۲
دوم
۹۴
کليه رشته­ها
قرآن و تعليمات ديني ۳ (دين و زندگي)
۲۵۱
سوم
۹۵
کليه رشته­ها
معارف اسلامي (دين و زندگي)
۱/۲۸۵
پيش­دانشگاهي
۹۶
کليه رشته­ها
۴- زبان انگليسي
انگليسي ۳
۱/۲۵۲
سوم
۹۵
کليه رشته­ها
انگليسي ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پيش‌دانشگاهي
۹۶
کليه رشته­ها
ب ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- رياضيات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۴
آمار و مدلسازي
۳/۲۳۴
دوم
۹۴
هندسه ۲
۴/۲۵۸
سوم
۹۵
رياضيات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۴
حسابان
۱/۲۵۸
سوم
۹۵
جبر و احتمال
۲/۲۵۸
سوم
۹۵
هندسه تحليلي و جبر خطي
۱/۲۹۴
پيش‌دانشگاهي
۹۶
حساب ديفرانسيل و انتگرال
۱/۲۹۵
پيش‌دانشگاهي
۹۶
رياضيات گسسته
۱/۲۹۶
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۲-  فيزيک
فيزيک ۱ و آزمايشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۳
فيزيک ۲ و آزمايشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۴
فيزيک ۳ و آزمايشگاه (ويژه رياضي)
۴/۲۵۶
سوم
۹۵
فيزيک (ويژه رياضي)
۲/۲۹۳
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۳-  شيمي
شيمي ۲ و آزمايشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۴
شيمي ۳ و آزمايشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۵
شيمي
۱/۲۸۹
پيش‌دانشگاهي
۹۶
ج ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمين­شناسي
زمين شناسي
۱/۲۶۲
سوم
۹۵
علوم زمين
۱/۲۹۱
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۲- رياضيات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۴
رياضيات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۴
آمار و مدلسازي
۵/۲۵۸
سوم
۹۵
رياضيات ۳ (ويژه علوم تجربي)
۳/۲۵۸
سوم
۹۵
رياضيات عمومي ۱ و ۲
۱/۲۹۲
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۳- زيست‌شناسي
زيست­شناسي و آزمايشگاه ۱
۱/۲۳۱
دوم
۹۴
زيست­شناسي و آزمايشگاه ۲
۱/۲۶۱
سوم
۹۵
زيست­شناسي
۲/۲۹۰
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۴- فيزيک
فيزيک ۱ و آزمايشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۳
فيزيک ۲ و آزمايشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۴
فيزيک ۳ و آزمايشگاه (علوم تجربي)
۳/۲۵۶
سوم
۹۵
فيزيک (علوم تجربي)
۱/۲۸۸
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۵- شيمي
شيمي ۲ و آزمايشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۴
شيمي ۳ و آزمايشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۵
شيمي
۱/۲۸۹
پيش­دانشگاهي
۹۶
دـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم انساني
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- رياضيات
رياضيات ۱
۱/۲۱۱
اول
۹۳
آمار و مدلسازي
۳/۲۳۴
دوم
۹۴
رياضي (ويژه علوم انساني ـ علوم و معارف اسلامي)
۶/۲۵۸
سوم
۹۵
رياضي پايه
۲/۲۹۲
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱/۲۴۰
دوم
۹۴
۳- زبان و ادبيات فارسي
تاريخ ادبيات ايران و جهان ۱
۱/۲۴۶
دوم
۹۴
تاريخ ادبيات ايران و جهان ۲
۱/۲۷۶
سوم
۹۵
آرايه­هاي ادبي
۱/۲۸۰
سوم
۹۵
ادبيات فارسي ويژه علوم انساني
۴/۲۸۳
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۴- زبان عربي
عربي ۲ (ويژه علوم انساني)
۲/۲۲۴
دوم
۹۴
عربي ۳ (ويژه علوم انساني)
۲/۲۵۴
سوم
۹۵
عربي
۱/۳۱۶
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۵- تاريخ
تاريخ ايران و جهان ۱
۴/۲۳۵
دوم
۹۴
تاريخ ايران و جهان ۲
۳/۲۷۱
سوم
۹۵
تاريخ شناسي
۱/۳۰۲
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۶- جغرافيا
جغرافياي ۱
۲/۲۲۵
دوم
۹۴
جغرافياي ۲
۴/۲۷۱
سوم
۹۵
جغرافيا
۲/۲۹۷
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۷- علوم اجتماعي
جامعه­شناسي ۱
۱/۲۴۳
دوم
۹۴
جامعه شناسي ۲
۱/۲۸۱
سوم
۹۵
علوم اجتماعي (جامعه ­شناسي نظام جهاني)
۱/۳۰۰
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۸- فلسفه
فلسفه
۱/۲۷۷
سوم
۹۵
فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)
۱/۳۱۷
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۹- منطق
منطق
۲۷۷
سوم
۹۵
۱۰- روان ­شناسي
روان­ شناسي
۱/۲۶۸
سوم
۹۵
فهرست منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ (نظام ۳-۳-۶)
الف ـ دروس عمومي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبيات فارسي
فارسي (۱)
۱۱۰۲۰۱
دهم
۹۶
فارسي (۲)
۱۱۱۲۰۱
يازدهم
۹۷
فارسي (۳)
۱۱۲۲۰۱
دوازدهم
۹۸
۲- عربي
عربي، زبان قرآن (۱)
۱۱۰۲۰۶
دهم
۹۶
عمومي غير گروه آزمايشي علوم انساني
عربي، زبان قرآن (۲)
۱۱۱۲۰۶
يازدهم
۹۷
عربي، زبان قرآن (۳)
۱۱۲۲۰۶
دوازدهم
۹۸
عربي، زبان قرآن (۱)
۱۱۰۲۰۷
دهم
۹۶
عمومي گروه آزمايشي علوم انساني
عربي، زبان قرآن (۲)
۱۱۱۲۰۷
يازدهم
۹۷
عربي، زبان قرآن (۳)
۱۱۲۲۰۷
دوازدهم
۹۸
۳- فرهنگ و معارف اسلامي
دين و زندگي (۱)
۱۱۰۲۰۴
دهم
۹۶
عمومي غير گروه آزمايشي علوم انساني
دين و زندگي (۲)
۱۱۱۲۰۴
يازدهم
۹۷
دين و زندگي (۳)
۱۱۲۲۰۴
دوازدهم
۹۸
دين و زندگي (۱)
۱۱۰۲۰۵
دهم
۹۶
عمومي گروه آزمايشي علوم انساني
دين و زندگي (۲)
۱۱۱۲۰۵
يازدهم
۹۷
دين و زندگي (۳)
۱۱۲۲۰۵
دوازدهم
۹۸
۴- زبان انگليسي
انگليسي (۱)
۱۱۰۲۳۰
دهم
۹۶
انگليسي (۲)
۱۱۱۲۳۰
يازدهم
۹۷
انگليسي (۳)
۱۱۲۲۳۰
دوازدهم
۹۸
ب ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- رياضيات
رياضي (۱)
۱۱۰۲۱۱
دهم
۹۶
هندسه (۱)
۱۱۰۲۱۳
دهم
۹۶
هندسه (۲)
۱۱۱۲۱۳
يازدهم
۹۷
آمار و احتمال
۱۱۱۲۱۵
يازدهم
۹۷
حسابان (۱)
۱۱۱۲۱۴
يازدهم
۹۷
حسابان (۲)
۱۱۲۲۱۴
دوازدهم
۹۸
هندسه (۳)
۱۱۲۲۱۳
دوازدهم
۹۸
رياضيات گسسته
۱۱۲۲۱۵
دوازدهم
۹۸
۲- فيزيک
فيزيک (۱)
۱۱۰۲۰۹
دهم
۹۶
فيزيک (۲)
۱۱۱۲۰۹
يازدهم
۹۷
فيزيک (۳)
۱۱۲۲۰۹
دوازدهم
۹۸
۳- شيمي
شيمي (۱)
۱۱۰۲۱۰
دهم
۹۶
شيمي (۲)
۱۱۱۲۱۰
يازدهم
۹۷
شيمي (۳)
۱۱۲۲۱۰
دوازدهم
۹۸
ج ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمين ­شناسي
زمين شناسي
۱۱۱۲۳۷
يازدهم
۹۷
۲- رياضيات
رياضي (۱)
۱۱۰۲۱۱
دهم
۹۶
رياضي (۲)
۱۱۱۲۱۱
يازدهم
۹۷
رياضي (۳)
۱۱۲۲۱۱
دوازدهم
۹۸
۳- زيست شناسي
زيست­شناسي (۱)
۱۱۰۲۱۶
دهم
۹۶
زيست­شناسي (۲)
۱۱۱۲۱۶
يازدهم
۹۷
زيست­شناسي (۳)
۱۱۲۲۱۶
دوازدهم
۹۸
۴- فيزيک
فيزيک  (۱)
۱۱۰۲۱۴
دهم
۹۶
فيزيک (۲)
۱۱۱۲۴۴
يازدهم
۹۷
فيزيک (۳)
۱۱۲۲۴۴
دوازدهم
۹۸
۵- شيمي
شيمي (۱)
۱۱۰۲۱۰
دهم
۹۶
شيمي (۲)
۱۱۱۲۱۰
يازدهم
۹۷
شيمي (۳)
۱۱۲۲۱۰
دوازدهم
۹۸
د ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم انساني
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- رياضيات
رياضي و آمار (۱)
۱۱۰۲۱۲
دهم
۹۶
رياضي و آمار (۲)
۱۱۱۲۱۲
يازدهم
۹۷
رياضي و آمار (۳)
۱۱۲۲۱۲
دوازدهم
۹۸
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱۱۰۲۲۱
دهم
۹۶
۳- زبان و ادبيات فارسي
علوم و فنون ادبي (۱)
۱۱۰۲۰۳
دهم
۹۶
علوم و فنون ادبي (۲)
۱۱۱۲۰۳
يازدهم
۹۷
علوم و فنون ادبي (۳)
۱۱۲۲۰۳
دوازدهم
۹۸
۴- زبان عربي*
عربي، زبان قرآن (۱)
۱۱۰۲۰۷
دهم
۹۶
عربي، زبان قرآن (۲)
۱۱۱۲۰۷
يازدهم
۹۷
عربي، زبان قرآن (۳)
۱۱۲۲۰۷
دوازدهم
۹۸
۵- تاريخ**
تاريخ (۱)
۱۱۰۲۱۹
دهم
۹۶
تاريخ (۲)
۱۱۱۲۱۹
يازدهم
۹۷
تاريخ (۳)
۱۱۲۲۱۹
دوازدهم
۹۸
۶- جغرافيا
جغرافياي ايران
۱۱۰۲۱۸
دهم
۹۶
جغرافياي (۲)
۱۱۱۲۱۸
يازدهم
۹۷
جغرافيا (۳) (کاربردي)
۱۱۲۲۱۸
دوازدهم
۹۸
۷- علوم اجتماعي
جامعه ­شناسي (۱)
۱۱۰۲۲۰
دهم
۹۶
جامعه ­شناسي (۲)
۱۱۱۲۲۲
يازدهم
۹۷
جامعه ­شناسي (۳)
۱۱۲۲۲۲
دوازدهم
۹۸
۸- فلسفه
فلسفه
۱۱۱۲۲۶
يازدهم
۹۷
فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)
۱۱۲۲۲۶
دوازدهم
۹۸
۹- منطق
منطق
۱۱۰۲۲۳
دهم
۹۶
۱۰- روان ­شناسي
روان ­شناسي
۱۱۱۲۲۴
يازدهم
۹۷
* سؤالات آزمون درس اختصاصي زبان عربي براي ديپلمه‏ هاي علوم و معارف اسلامي به ترتيب از کتب (۱- عربي، زبان قرآن (۱) کد: ۱۱۰۲۰۸، ۲- عربي، زبان قرآن (۲) کد: ۱۱۱۲۰۸،
۳- عربي، زبان قرآن (۳) کد: ۱۱۲۲۰۸) رشتة علوم و معارف اسلامي طراحي خواهد شد.
** سؤالات آزمون درس اختصاصي تاريخ براي ديپلمه ‏هاي علوم و معارف اسلامي به ترتيب از کتب (۱- تاريخ اسلام (۱) کد: ۱۱۰۲۳۳، ۲- تاريخ اسلام (۲) کد: ۳/۲۵۳، ۳- تاريخ اسلام (۳)

کد: ۱۱۲۲۳۳) رشتة علوم و معارف اسلامي طراحي خواهد شد.

 

فهرست منابع سوالات کنکور سراسری ۹۹

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


19 − یازده =