بازگشت

چگونه نیمسال مشروطی را از سنوات خارج کنیم ؟

Avatarنویسنده : عصرمگ
15 اکتبر 2020 ساعت : 01:08
چگونه نیمسال مشروطی را از سنوات خارج کنیم ؟

چگونه نیمسال مشروطی را از سنوات خارج کنیم ؟ حتما با ورود به دانشگاه، از ترم دوم و سوم با واژه «مشروطی» آسنا می‌شوید؛ دانشجویانی که به عنوان تنبل شناخته می‌شوند، غالبا درگیر ماجرای “ترم مشروطی‌ها” و مسیر و شرایط دانشجویان مشروطی خواهند شد.

636348662327975070 - چگونه نیمسال مشروطی را از سنوات خارج کنیم ؟

چگونه نیمسال مشروطی را از سنوات خارج کنیم ؟

چگونه نیمسال مشروطی را از سنوات خارج کنیم ؟ حتما با ورود به دانشگاه، از ترم دوم و سوم با واژه «مشروطی» آسنا می‌شوید؛ دانشجویانی که به عنوان تنبل شناخته می‌شوند، غالبا درگیر ماجرای “ترم مشروطی‌ها” و مسیر و شرایط دانشجویان مشروطی خواهند شد.

عصرمگ به نقل از دانشجویان ایران: یکی از آفت‌های دوران دانشجویی درس نخواندن است که منجر به کسب نمرات پایین می‌شود و دانشجو را وارد فاز جدیدی از دوران تحصیل یعنی ترم «مشروط» می‌کند.

چگونه نیمسال مشروطی را از سنوات خارج کنیم ؟؛ حتما با ورود به دانشگاه، از ترم دوم و سوم با واژه «مشروطی» آسنا می‌شوید؛ دانشجویانی که به عنوان تنبل شناخته می‌شوند، غالبا درگیر ماجرای “ترم مشروطی‌ها” و مسیر و شرایط دانشجویان مشروطی خواهند شد.

اما دانشجوی مشروطی کیست؟

دانشجویی که معدلش در کل ترم، کمتر از ۱۲ باشد، دانشجوی مشروطی به حساب می‌آید، حال آنکه این طبق ائین نامه وزارت علوم برای دانشجویان کارشناسی تعریف شده است و می‌تواند بنا به صلاحدید هیئت امنای دانشگاه‌ها برای افزایش بازدهی علمی، تغییر کند اما تقریبا در تمام دانشگاه‌هها این شرایط لحاظ می‌شود.

برای دانشجویان ارشد اما این کف نمره، ۱۴ است. دانشجویی که معدلش کمتر از ۱۴ بشود، مشروط به حساب می‌آید.

“مشروطی” به خودی خود، شاید یک بار منفی معمولی داشته باشد اما فرار از مشروطی در دانشگاه‌ها دلیل دیگری دارد؛ ۳ ترم متوالی یا چهار ترم متناوب مشروط شدن، می‌تواد حسابی دانشجویان را به دردسر بیندازد.

دانشجویانی که ۳ ترم پشت سر هم یا چهار ترم غیر پشت سر هم، مشروط شوند، از نظر آموزش عالی و آئین نامه وزارت علوم، اخراج محسوب می‌شوند اما در مورادی هم دانشگاه‌ها می‌توانند با دانشجویان راه بیایند و فرصت مجددی به انها بدهند.

در این میان اما راه‌هایی هم برای مواجهه با مشروطی وجود دارد و در آئین نامه وزارتخانه نیز آمده است اما غالبا دانشجویان به دلیل عدم اطلاع کافی در این خصوص، از خدماتی که می‌توانند بهره‌مند شوند، بی بهره می‌مانند.

 ؛ نکات جالب توجه در این زمینه آئین نامه را استخراج کرده و به دانشجویان ارائه می‌کند و دانشجویان و مخاطبین گرامی می‌توانند بخشی از مشکلات اموزشی خود را اینگونه حل و فصل کنند تا دیگر نیازی به کمیسیون موارد خاص و شوراهای آموزشی و تصمیم گروه آموزشی مورد نظر نباشد.

تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی‌تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد.

با توجه به این، در نیمسال‌هایی که دانشجو به دلیل رعایت پیش‌نیازها یا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده ۳۶ کمتر از حد اقل واحد درسی مجاز را انتخاب کند، بلامانع است ولی آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود؛ اما چنانچه میانگین آن نیمسال کمتر از ۱۲ شود مشروطی به حساب نمی‌آید؛ نمرات دروس آن نیمسال در میانگین کل و نیمسالی دانشجو محاسبه می‌شود.

در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد درسی باقیمانده داشته باشد، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می‌تواند تمام واحدهای درسی باقیماده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیش‌نیاز وجود داشته باشد در یک نیمسا ل انتخاب کرده و بگذراند.

اما اگر نیمسال دوم سال تحصیلی، نیمسال آخر تحصیل دانشجو باشد و ۲۴ واحد درسی باقی مانده داشته باشد، می‌تواند با نظر گروه و شرایطی که گفته شد، آنها را در آن نیمسال و دوره تابستان بگذراند؛ فقط با این شرط که بیش از ۷ واحد آن در دوره تابستان نباشد.

چنانچه در ترم آخر تحصیلی دانشجو فقط ۲۴ واحد درسی باقیمانده داشته باشد واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری آن را (حداکثر به تعداد ۴ واحد) در نیمسال مزبور ارائه کند با نظر گروه و شرایط لازم، دانشجو می‌تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا دوره تابستان بصورت معرفی به استاد بگذراند.

دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او ۱۷ یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحدهایی که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پایان ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد، می‌تواند در نیمسال بعد تا ۲۴ واحد درسی انتخاب کند.

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


یک × یک =