بازگشت

نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور ۹۹ منطقه ۱ و ۲ و ۳

Avatarنویسنده : عصرمگ
13 سپتامبر 2020 ساعت : 15:10
کارنامه قبولی داروسازی کنکور 98 در منطقه یک

نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور ۹۹ منطقه ۱ و ۲ و ۳ : کارنامه قبولی داروسازی کنکور ۹۹ در منطقه یک, نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور ۹۹ منطقه ۱,نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور ۹۹ منطقه ۲,نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور ۹۹ منطقه ۳,نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور ۹۹  نظام قدیم

 

معرفی رشته پرستاری 1400x788 1 - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

کلیک 2 1 - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3 نمونه کارنامه های قبولی ۹۹ به زودی در این صفحه قرار می گیرد …

کارنامه قبولی داروسازی کنکور ۹۸ در منطقه یک

کارنامه قبولی داروسازی کنکور ۹۸ در منطقه ۱

نمونه کارنامه قبولی رشته داروسازی در کنکور ۹۸ در منطقه ۱

 

رتبه ها همگی مربوطه به زیرگروه ۲ است.

رتبه:۷۷۴

قبولی:داروسازی دانشگاه تهران-روزانه

ادبیات ۴۹ عربی ۶۲ دینی ۶۹ زبان ۵۰ زمین شناسی ۶۴

ریاضی ۷۷ زیست شناسی ۷۴ فیزیک ۸۸ شیمی ۷۵

 

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۹۴۸

قبولی:داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران-روزانه

ادبیات ۵۳ عربی ۸۱ دینی ۷۶ زبان ۹۵ زمین شناسی ۳۰

ریاضی ۶۲ زیست شناسی ۷۹ فیزیک ۶۲ شیمی ۷۳

 

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۱۰۷۹

قبولی:داروسازی دانشگاه تبریز-روزانه

ادبیات ۶۷ عربی ۷۹ دینی ۸۴ زبان ۵۳ زمین شناسی ۴۲

ریاضی ۶۸ زیست شناسی ۶۶ فیزیک ۴۵ شیمی ۷۳

 

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۱۳۹۷

قبولی:داروسازی دانشگاه شیراز-روزانه

ادبیات ۴۳ عربی ۷۴ دینی ۶۶ زبان ۷۲ زمین شناسی ۲۰

ریاضی ۶۴ زیست شناسی ۷۸ فیزیک ۷۳ شیمی ۷۳

 

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۱۵۱۲

قبولی:داروسازی دانشگاه ساری-روزانه

ادبیات ۵۳ عربی ۷۴ دینی ۸۸ زبان ۷۵ زمین شناسی ۵۳

ریاضی ۳۸ زیست شناسی ۷۶ فیزیک ۴۶ شیمی ۶۵

 

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۱۶۴۳

قبولی:داروسازی دانشگاه زنجان-روزانه

ادبیات ۴۹ عربی ۵۷ دینی ۶۵ زبان ۵۸ زمین شناسی ۰

ریاضی ۶۷ زیست شناسی ۸۹ فیزیک ۵۲ شیمی ۷۱

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۱۸۴۱

قبولی:داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز-روزانه

ادبیات ۵۹ عربی ۶۵ دینی ۷۶ زبان ۹۶ زمین شناسی ۱۳

ریاضی ۴۸ زیست شناسی ۸۱ فیزیک ۶۷ شیمی ۵۵

 

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۲۰۵۹

قبولی:داروسازی دانشگاه تبریز-پردیس خودگردان

ادبیات:۴۱ عربی ۴۴ دینی ۵۳ زبان ۲۶ زمین شناسی ۰

ریاضی ۴۰ زیست شناسی ۸۴ فیزیک ۵۷ شیمی ۹۲

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۲۰۷۴

قبولی:داروسازی دانشگاه زابل-روزانه

ادبیات ۵۲ عربی ۶۷ دینی ۷۹ زبان ۳۲ زمین شناسی ۰

ریاضی ۷۹ زیست شناسی ۶۹ فیزیک ۵۰ شیمی ۸۱

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۲۱۴۲

قبولی:داروسازی دانشگاه مشهد-پردیس خودگردان

ادبیات ۵۹ عربی ۶۷ دینی ۷۶ زبان ۵۹ زمین شناسی ۲۵

ریاضیات ۴۷ زیست شناسی ۷۴ فیزیک ۷۱ شیمی ۶۵

 

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۲۳۰۵

قبولی:داروسازی دانشگاه ارومیه-پردیس خودگردان

ادبیات ۴۵ عربی ۵۷ دینی ۸۹ زبان ۲۴ زمین شناسی ۴۸

ریاضی ۳۴ زیست شناسی ۸۱ فیزیک ۴۷ شیمی ۵۷

 

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۲۴۲۱

قبولی:داروسازی دانشگاه اردبیل-پردیس خودگردان

ادبیات ۲۹ عربی ۴۲ دینی ۶۲ زبان ۶۰ زمین شناسی ۲۳

ریاضی ۶۳ زیست شناسی ۷۱ فیزیک ۷۷ شیمی ۷۱

 

line - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

رتبه:۲۵۲۴

قبولی:داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز-پردیس خودگردان

ادبیات ۴۳ عربی ۵۷ دینی ۶۹ زبان ۵۷ زمین شناسی ۴۵

ریاضی ۷۲ زیست شناسی ۶۱ فیزیک ۷۱ شیمی ۶۰

آخرین رتبه قبولی در رشته داروسازی در کنکور ۹۸ در منطقه یک رتبه ای حدود ۲۶۰۰ زیرگروه دو داشته است.

 

 

کلیک 2 1 - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3 کلیک 2 1 - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3کلیک 2 1 - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3 جهت درج کامنت و نیز مشاهده کامنت های دیگر داوطلبان به پایین همین مطلب مراجعه فرمایید ...کلیک 2 1 - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3کلیک 2 1 - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3کلیک 2 1 - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3

 

7675575509 1 - نمونه کارنامه قبولی داروسازی کنکور 99 منطقه 1 و 2 و 3 علیزاده – کارشناس انتخاب رشته

 

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


شانزده + 5 =