بازگشت

200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

Avatarنویسنده : عصرمگ
06 ژانویه 2020 ساعت : 23:08
عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی,200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی,800 پروفایل و عکس نوشته شهادت سردار قاسم سلیمانی ... آرزوی شهادت قاسم سلیمانی ادعای شهادت قاسم سلیمانی پروفایل سردار سلیمانی پروفایل قاسم سلیمانی پوسترهای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تاریخ شهادت سردار قاسم سلیمانی تاریخ شهادت قاسم سلیمانی خبر شهادت قاسم سلیمانی سردار سلیمانی سلیمانی شهادت پسر قاسم سلیمانی شهادت سرلشکر قاسم سلیمانی شهادت قاسم سلیمانی شهادت قاسم سلیمانی آپارات شهادت قاسم سلیمانی در حلب شهادت معاون قاسم سلیمانی عکس بارون عکس پروفایل عکس پروفایل شهادت سردار قاسم سلیمانی عکس شهادت سردار قاسم شلیمان ی عکس نوپروفایل شته شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عکس نوشته عکس نوشته شهادت سردار سلیمانی عکس نوشته شهادت قاسم سلیمانی عکس نوشته شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی,۸۰۰ پروفایل و عکس نوشته شهادت سردار قاسم سلیمانی … آرزوی شهادت قاسم سلیمانی ادعای شهادت قاسم سلیمانی پروفایل سردار سلیمانی پروفایل قاسم سلیمانی پوسترهای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تاریخ شهادت سردار قاسم سلیمانی تاریخ شهادت قاسم سلیمانی خبر شهادت قاسم سلیمانی سردار سلیمانی سلیمانی شهادت پسر قاسم سلیمانی شهادت سرلشکر قاسم سلیمانی شهادت قاسم سلیمانی شهادت قاسم سلیمانی آپارات شهادت قاسم سلیمانی در حلب شهادت معاون قاسم سلیمانی عکس بارون عکس پروفایل عکس پروفایل شهادت سردار قاسم سلیمانی عکس شهادت سردار قاسم شلیمان ی عکس نوپروفایل شته شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عکس نوشته عکس نوشته شهادت سردار سلیمانی عکس نوشته شهادت قاسم سلیمانی عکس نوشته شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
 

2415684 772 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415686 308 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415687 964 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415688 297 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415689 260 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415690 675 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415691 746 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415692 355 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415693 111 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415694 252 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415695 558 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415696 886 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415697 847 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415698 288 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415699 134 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415700 797 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415701 724 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415702 348 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415703 195 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی 2415704 411 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی پوسترهای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 1 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی پوسترهای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 2 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی پوسترهای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 3 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی پوسترهای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 4 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی پوسترهای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 5 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 6 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی,۲۰۰ عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی,۸۰۰ پروفایل و عکس نوشته شهادت سردار قاسم سلیمانی … آرزوی شهادت قاسم سلیمانی ادعای شهادت قاسم سلیمانی پروفایل سردار سلیمانی پروفایل قاسم سلیمانی پوسترهای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تاریخ شهادت سردار قاسم سلیمانی تاریخ شهادت قاسم سلیمانی خبر شهادت قاسم سلیمانی سردار سلیمانی سلیمانی شهادت پسر قاسم سلیمانی شهادت سرلشکر قاسم سلیمانی شهادت قاسم سلیمانی شهادت قاسم سلیمانی آپارات شهادت قاسم سلیمانی در حلب شهادت معاون قاسم سلیمانی عکس بارون عکس پروفایل عکس پروفایل شهادت سردار قاسم سلیمانی عکس شهادت سردار قاسم شلیمان ی عکس نوپروفایل شته شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عکس نوشته عکس نوشته شهادت سردار سلیمانی عکس نوشته شهادت قاسم سلیمانی عکس نوشته شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 7 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی 1 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی 3 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی 6 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی 7 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی 8 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی 9 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی 10 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی 11 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی 12 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

دانلود عکس پروفایل شهید سردار قاسم سلیمانی

سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی حمله بالگرد‌های آمریکایی به فرودگاه بغداد به شهادت رسید.

در ادامه عکس هایی از سردار شهید سردار قاسم سلیمانی برای پروفایل گردآوری کرده ایم که مشاهده می نمائید.

img 5e0ee4052cc33 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

img 5e0ee406f1662 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

img 5e0ee407ec22b - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

img 5e0ee408bd3a1 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

img 5e0ee409885c2 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

img 5e0ee40b63411 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس پروفایل شهات سردار سلیمانی

عکس نوشته شهات سردار قاسم سلیمانی سری جدید  تصاویر پروفایل  از شهادت حاج  قاسم  سلیمانی برای  شما  عزیزان  آماده کردیم

و  شهادت  این این  سردار بزرگ  رو  به  شما تسلیت میگیم

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 8 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس پروفایل روحت شاد سردار قهرمان حاج قاسم سلیمانی

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس پروفایل شهادت سردار حاج قاسم  سلیمانی

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 1 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

یرزقونند. امام خمینی ره

سلام بر آنانیکه در آخرین فراز زیارت نامه خود

به سبزترین سیرت و سرخ ترین صورت تاریخ نائل شدند.،
شهادت ، مالک.اشتر علی زمان ،

یار و حامی ملتهای مقاومت ، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را محضر

حضرت ولی عصر عج و نائب بر حقش امام خامنه ایی حفظه الله ،گ

و همه دوستدارانش ، بالأخص رزمندگان لشکر ۴۱ ثارالله ، تبریک و تسلیت عرض می نمایم .
یادش گرامی ، نامش ماندگار و راهش پر رهرو باد

شهادت حاج قاسم سلیمانی

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس نوشته شهادت سردار حاج قاسم  سلیمانی

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 3 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس شهادت حاج قاسم سلیمانی

آمریکا نام عملیات بامداد امروز خود در نزدیکی فرودگاه بغداد که منجر به شهید شدن

سردار قاسم سلیمانی و همراهانش شد را آذرخش کبود (Blue lightning) گذاشته است

آذرخش کبود نام یک بازی رایانه‌ای است که در آن باید یک ژنرال با حمله هوائی مورد هدف قرار میگرفت !

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 3 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس شهادت حاج قاسم سلیمانی

توئیت “نجاح محمدعلی” کارشناس عراقی: “سیدعباس موسوی” شهید شد

و “سیدحسن نصرالله” آمد، “سیدحسین حوثی” شهید شد و “عبدالملک حوثی” آ

مد و حاج قاسم و ابومهدی شهید شدند که سخت‌تر از آن ها خواهند آمد.

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 4 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی

شهرت سلیمانی افسانه ای بود

نشریه فوکوس آلمان درباره ترور قهرمان مبارزه با تروریسم

قاسم سلیمانی، استراتژیست اصلی مبارزه با (گروه تروریستی) داعش بود.

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس نوشته شهادت حاج قاسم سلیمانی

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 5 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس نوشته شهادت حاج قاسم سلیمانی

خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی و مهندس ابوالمهدی توسط بالگردهای آمریکایی در عراق،

یعنی اینکه راهبردها و راهکارهای آمریکا در منطقه جواب نداده و آنها مجبور شده‌اند دست به این جنایت هولناک بزنند.

چرا؟ چون راه زمینی ایران از قائمیه تا ابوکمال باز شده و دسترسی ایران به مرزهای فلسطین

اشغالی بطور کامل برای انتقال نیرو و تجهیزات برای نابودی اسرائیل مهیا شده است.

امروز اگر حاج قاسم و ابوالمهدی به آرزوی خود رسیده‌اند اما جبهه مقاومت را به جایی رسانده‌اند

که بتواند نبرد را با نیروهای تازه نفس ادامه دهد.

بچه‌ها نگران نباشید، امروز اگر خبر شهادت مالک اشتر سیدعلی رسید

اما بدانیم که این جبهه هزاران مالک دارد و تیغ تدبیر سیدعلی هنوز هست.

مبادا محزون شوید، مبادا ناامید شوید، مبادا سست شوید.

شهادت حاج قاسم سلیمانی

خون حاج قاسم مایه حیات اسلام خواهد بود کمااینکه خون حمزه سیدالشهدا اسلام را حیات بخشید.

خون حاج قاسم و ابوالمهدی عزیز، قلوب ایرانیان و عراقی‌ها و میلیون‌ها عاشق اهل بیت و دلبسته

به اسلام را در راه مقاومت محکم خواهد کرد. مبادا مبادا ناامید شوید.

جبهه مقاومت از این بعد، با اقتدار و انگیزه بیشتری علیه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها وارد عمل می‌شود.

یقین بدانید آمریکایی‌ها دیگر به آخر خط رسیده‌اند و بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد.

آمریکایی‌ها من بعد نه در خلیج فارس که در هیچ کجای عالم دیگر امنیت نخواهند داشت.

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس نوشته شهادت حاج قاسم سلیمانی

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 6 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس نوشته شهادت حاج قاسم سلیمانی

ولایتی: آمریکا و مزدورانش عواقب این جنایت تروریستی را خواهند پرداخت

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل:
شهادت سردار قاسم سلیمانی که بسیاری از پیروزی‌های خود را مدیون رشادت های او هستیم،

جان تازه ای را در جبهه مقاومت ایجاد خواهد کرد و آمریکایی ها و مزدورانش عواقب این جنایت تروریستی را پرداخت خواهند کرد/ ایسنا

شهادت حاج قاسم سلیمانی

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس نوشته شهادت حاج قاسم سلیمانی

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 7 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس نوشته شهادت حاج قاسم سلیمانی

بالاخره ابالفضل سپاه اسلام به آرزویش رسید؛ خوشا به سعادتش؛

حق هم همین بود، شهادت میراث و پایان پرافتخار عاشورائیانی همچون حاج احمدکاظمی ها،

حسن طهرانی مقدم ها و حاج قاسم سلیمانی هاست….

 یقین داریم فرشتگان با شنیدن خبر شهادت حاج قاسم بانگ “الْآنَ انْكَسَرَ ظَهْرِی”

از حسینیه امام خمینی شنیدند (خدا به آقایمان صبر دهد/ آجرک الله فی هذه المصیبه)

ولی یزیدیان کاخ سفید کور خوانده اند اگر گوشی برای شنیدن داشته باشند

وعده انتقام و رجز زینبی خواهند شنید که «مَا رَأَیْتُ إِلَّا جَمِیلًا»
#مرگ_بر_آمریکا

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 9 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس پروفایل شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار غلامپور: ما در کشور ده‌ها «قاسم سلیمانی» آماده‌تر داریم

«سردار غلامپور» فرمانده قرارگاه کربلا: دنیا امروز به «قاسم سلیمانی»

به عنوان یک اعجوبه نگاه می‌کند، ما در کشور ده‌ها «قاسم سلیمانی» آماده‌تر داریم.

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 10 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

امروز اگر حاج قاسم و ابوالمهدي به آرزوي خود رسيده‌اند

اما جبهه مقاومت را به جايي رسانده‌اند كه بتواند نبرد را با نيروهاي تازه نفس ادامه دهد.

بچه‌ها نگران نباشيد، امروز اگر خبر شهادت مالك اشتر سيدعلي رسيد اما بدانيم

كه اين جبهه هزاران مالك دارد و تيغ تدبير سيدعلي هنوز هست. مبادا محزون شويد،

مبادا نااميد شويد، مبادا سست شويد. خون حاج قاسم مايه حيات اسلام خواهد بود

كمااينكه خون حمزه سيدالشهدا اسلام را حيات بخشيد. خون حاج قاسم و ابوالمهدي عزيز،

قلوب ايرانيان و عراقي‌ها و ميليون‌ها عاشق اهل بيت و دلبسته به اسلام را در راه مقاومت محكم خواهد كرد.

مبادا مبادا نااميد شويد.

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 11 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

عکس نوشته شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

25aa - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانیانالله و اناالیه راجعون

25ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانیشهادت «حاج قاسم سلیمانی»

25aa - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانیسپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر شهادت سرلشکر حاج قاسم سلیمانی

در حمله بالگردهای تروریست‌های آمریکایی را تایید کرد.

25ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانیسردار حاج قاسم سلیمانی سردار سپاه اسلام، بامداد امروز درپی حمله

بالگردهای آمریکایی به دو خودرو در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد به فیض شهادت نائل آمد

شهادت ایشان را به تمامی دوستدارانشان تسلیت عرض میکنیم.

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 12 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی ض

خبر شهادت حاج قاسم سليماني و مهندس ابوالمهدي توسط بالگردهاي آمريكايي در عراق،

يعني اينكه راهبردها و راهكارهاي آمريكا در منطقه جواب نداده و آنها مجبور شده‌اند دست به اين جنايت هولناك بزنند.

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 1 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

برگزاری تجمع و راهپیمایی خشم و عزا در سیستان و بلوچستان

عباس صفدری؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان:

به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، امروز بعد از نماز جمعه مردم استان عزاداری خواهند‌‌کرد.

وی افزود: در برخی از شهرستان ها راهپیمایی و در بعضی نقاط نیز‌ در قالب

تجمع اعتراضی، مردم استان ضمن عزاداری در سوگ‌شهادت حاج قاسم سلیمانی، خشم و انزجار خود از استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار را فریاد خواهند زد.

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 2 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَ‌بِّهِمْ يُرْ‌زَقُون
َ
شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی را به محضر ولی عصر(عج)

مقام معظم رهبری(حفظه الله) و عموم شیعیان و آزادگان جهان تبریک و تسلیت عرض می نماییم.
قطعا ریختن ظالمانه خون پاکش موجب رویش هزاران قاسم سلیمانی و پایان سلطه شیطان بزرگ و اذناب ناپاکش خواهد بود.

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 3 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

خبر شهادت حاج قاسم سليماني و مهندس ابوالمهدي توسط بالگردهاي آمريكايي در عراق

يعني اينكه راهبردها و راهكارهاي آمريكا در منطقه جواب نداده و آنها مجبور شده‌اند دست به اين جنايت هولناك بزنند

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 4 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

در خبرها آمده است که شورای عالی امنیت ملی قرار است تا ساعاتی دیگر تشکیل جلسه بدهد

تا در مورد شهادت سردار سلیمانی تصمیمی اتخاذ کند!

203c - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی آیا وقت آن نرسیده است که بفهمیم قاسم سلیمانی را همان #کدخدایی به شهادت رساند

که وِرد زبان رئیس همان شورا بود؟! آیا خودش و جناب ظریف یادشان رفته‌ است

که مدام دم از مذاکره با #کدخدا می‌زدند؟! آیا رئیس این شورا توان تصمیم‌گیری علیه #کدخدا را دارد؟!!

شهادت حاج قاسم سلیمانی

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 5 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 6 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

لاریجانی: ملت ایران از خون فرزندان قهرمان خود نخواهد گذشت

رئیس مجلس شورای اسلامی با تسلیت شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی،

تاکید کرد: ملت بزرگ ایران برای حفظ عزت و سربلندی خود، تاکنون فرزندان عزیز بسیاری را تقدیم کرده است

که شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از آن بزرگمردان است؛ اما این ملت، هرگز از خون فرزندان قهرمان خویش نخواهد گذشت.

عکس پروفایل شهادت

26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی1f61e - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی26ab - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF %D8%AD%D8%A7%D8%AC %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 7 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی

پوسترهای شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی

چگونه باور کنم خبر رفتنت را سردار؟ 1f614 - 200 عکس پروفایل انتقام سخت خون سردار شهید قاسم سلیمانی
پاشو مگر نمی بینی شامیان دور علی را گرفته اند؟
پاشو برادر
دلم رفته بین الحرمین
کنار علقمه
بند بند وجودم دم گرفته” ای اهل حرم میر و علمدار نیامد”
پاشو دلمان برای لبخندت
برای بصیرتت
برای آرزوهای شهادتت تنگ‌ می شود
پاشو امیر لشگر ایران
پاشو هنوز فتوحات زیادی باقی مانده
پاشو دلم برای خم ابرویت تنگ شده
برای اخم های پرصلابت
برای فرماندهی پر صلابتت
چگونه باور کنم رفتنت را!؟
آنقدر در کوه ها و بیابان ها به دنبال شهادت گشتی
تا آخر تو را در آغوش گرفت
تو شهید زنده بودی
و حالا یارانت دورت را گرفته اند
قسم به حرمت حضرت مادر
برای هر قطره خونت باید هزینه ها بدهند
حاج قاسم، بشنو
“بسم الله القاسم الجبارین” را پشت بی سیم می گویند

علم بر روی زمین نمی ماند

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


20 − 13 =