بازگشت

آرشیو دسته بندی اخبار کنکور ؛ دانشگاه و استخدام ها

57834606 76x76 - اعلام نتایج قبولی های  اعلام نتایج قبولی های مرحله اول آزمون لیسانس به پزشکی 98 - 99

اعلام نتایج قبولی های  اعلام نتایج قبولی های مرحله اول آزمون لیسانس به پزشکی 98 – 99

۰٫۰ ۰۰ اعلام نتایج قبولی های  اعلام نتایج قبولی های مرحله اول آزمون لیسانس به پزشکی ۹۸ – ۹۹ : راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۹  : آزمون لیسانس به پرشکی,پرستاری به پزشکی,تغییر رشته به پزشکی,ثبت نام آزمون پرستاری به پزشکی,شرایط آزمون...

راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی 99

دریافت و مشاهده نتایج قبولی های اعلام نتایج قبولی های مرحله اول آزمون لیسانس به پزشکی 98 – 99

۰٫۰ ۰۰ دریافت و مشاهده نتایج قبولی های اعلام نتایج قبولی های مرحله اول آزمون لیسانس به پزشکی ۹۸ – ۹۹ : راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۹  : آزمون لیسانس به پرشکی,پرستاری به پزشکی,تغییر رشته به پزشکی,ثبت نام آزمون پرستاری به...

2042 1 76x76 - تاریخ  اعلام نتایج قبولی های مرحله اول آزمون لیسانس به پزشکی 98 - 99

تاریخ  اعلام نتایج قبولی های مرحله اول آزمون لیسانس به پزشکی 98 – 99

۰٫۰ ۰۰ تاریخ  اعلام نتایج قبولی های مرحله اول آزمون لیسانس به پزشکی ۹۸ – ۹۹ : راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۹  : آزمون لیسانس به پرشکی,پرستاری به پزشکی,تغییر رشته به پزشکی,ثبت نام آزمون پرستاری به پزشکی,شرایط آزمون لیسانس به پزشکی,شرایط...

2042 76x76 - زمان اعلام نتایج قبولی های مرحله اول آزمون لیسانس به پزشکی 98 - 99

زمان اعلام نتایج قبولی های مرحله اول آزمون لیسانس به پزشکی 98 – 99

۰٫۰ ۰۰ زمان اعلام نتایج قبولی های مرحله اول آزمون لیسانس به پزشکی ۹۸ – ۹۹ : راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۹  : آزمون لیسانس به پرشکی,پرستاری به پزشکی,تغییر رشته به پزشکی,ثبت نام آزمون پرستاری به پزشکی,شرایط آزمون لیسانس به پزشکی,شرایط...

راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی 99

سایت ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی 98 – 99

۰٫۰ ۰۰ سایت ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۸ – ۹۹ : راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۹  : آزمون لیسانس به پرشکی,پرستاری به پزشکی,تغییر رشته به پزشکی,ثبت نام آزمون پرستاری به پزشکی,شرایط آزمون لیسانس به پزشکی,شرایط آزمون ورود به پزشکی,ظرفیت...

2042 1 76x76 - مدارک لازم برای ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی 98 – 99

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی 98 – 99

۰٫۰ ۰۰ مدارک لازم برای ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۸ – ۹۹ : راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۹  : آزمون لیسانس به پرشکی,پرستاری به پزشکی,تغییر رشته به پزشکی,ثبت نام آزمون پرستاری به پزشکی,شرایط آزمون لیسانس به پزشکی,شرایط آزمون ورود...

راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی 99

زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی ۹۸ – ۹۹

۰٫۰ ۰۰ زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی ۹۸ – ۹۹ : راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۹  : آزمون لیسانس به پرشکی,پرستاری به پزشکی,تغییر رشته به پزشکی,ثبت نام آزمون پرستاری به پزشکی,شرایط آزمون لیسانس به پزشکی,شرایط آزمون ورود...

2042 76x76 - تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون لیسانس به پزشکی 98 - 99

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون لیسانس به پزشکی 98 – 99

۰٫۰ ۰۰ تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون لیسانس به پزشکی ۹۸ – ۹۹ : راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۹  : آزمون لیسانس به پرشکی,پرستاری به پزشکی,تغییر رشته به پزشکی,ثبت نام آزمون پرستاری به پزشکی,شرایط آزمون لیسانس به پزشکی,شرایط آزمون...

57834606 76x76 - لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون لیسانس به پزشکی 98 - 99

لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون لیسانس به پزشکی 98 – 99

۰٫۰ ۰۰ لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون لیسانس به پزشکی ۹۸ – ۹۹ : راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۹  : آزمون لیسانس به پرشکی,پرستاری به پزشکی,تغییر رشته به پزشکی,ثبت نام آزمون پرستاری به پزشکی,شرایط آزمون لیسانس به پزشکی,شرایط آزمون...

57834606 76x76 - زمان دقیق ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی 98

زمان دقیق ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی 98

۰٫۰ ۰۰ زمان دقیق ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۸ : راهنمای کامل ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۹۹  : آزمون لیسانس به پرشکی,پرستاری به پزشکی,تغییر رشته به پزشکی,ثبت نام آزمون پرستاری به پزشکی,شرایط آزمون لیسانس به پزشکی,شرایط آزمون ورود به پزشکی,ظرفیت پذیرش...