بازگشت

آرشیو دسته بندی ایستگاه آرایش و زیبایی

موهای زائد

خمیر عالی و فوری نابود کننده موهای زائد + روش

موهای زائد : امتحان راه و روش های مختلف برای رفع موهای زائد همیشه نتیجه ی دلخواه را ندارد. توصیه می کنیم برای نازک شدن موهای زائد و به مرور از بین رفتن کامل آنها روش های ثابت شده را امتحان کنید.