بازگشت

آرشیو دسته بندی جوک ، پروفایل و اس ام اس،فال

فال روزانه حافظ

فال روزانه حافظ با تعبیر دقیق شعر ، شنبه ۲۶ آبان ۹۷

فال روزانه حافظ با تعبیر دقیق شعر ، شنبه ۲۶ آبان ۹۷ : ممکن است امروز با یکی از اعضای خانواده‌تان جر و بحث داشته باشید. کاملاً واضح است که این مشکل مربوط به شما نیست، برای اینکه دوست داشته‌اید که از مجادله‌ها دوری کنید.

فال امروز حافظ

فال امروز حافظ ، فال روزانه حافظ ؛ جمعه ۲۵ آبان ۹۷

فال امروز حافظ ، فال روزانه حافظ ؛ جمعه ۲۵ آبان ۹۷ : اگر چه شما می‌توانید هر موقعیتی که به نظرتان خیلی مهم و جدی آمده است را به اندازه کافی توجیه کنید، ولی تصمیم گیری‌های جدیتان بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کردید...

فال امروز حافظ

فال امروز حافظ با تعبیر ؛ چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷

فال امروز حافظ با تعبیر ؛ چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ : امروز در حالیکه ماه در نشانه شما به ژوپیتر خوش بین ملحق می‌شود، شما می‌توانید برای رسیدن به اهدافتان بیشتر از همیشه به تواناییهای خود ایمان داشته باشید. 

فال روزانه حافظ

فال روزانه حافظ با تعبیر ؛ امروز سه شنبه ۲۲ آبان ۹۷

فال روزانه حافظ با تعبیر ؛ امروز سه شنبه ۲۲ آبان ۹۷  : فال روزانه متولدین فروردین : حفظ کردن و مخفی کردن احساست چیزی جدیدی نیست، اما شما امروز شاید بتوانید با ارائه دلیل راز داری و مخفی کاری خود را منطقی نشان بدهید.