بازگشت

آرشیو دسته بندی زناشویی +18

باردار شدن پس از اولین سکس

باردار شدن پس از اولین سکس

 باردار شدن پس از اولین سکس : شما و شریک تان درباره آنچه می خواهید انجام دهید با هم تصمیم می گیرید. نیازی نیست که حتماَ آمیزش جنسی داشته باشید.

آموزش رابطه جنسی دهانی ( ساک زدن )

آموزش رابطه جنسی دهانی ( ساک زدن ) +18

آموزش رابطه جنسی دهانی ( ساک زدن ) +۱۸ : توجه: این مطلب برای افراد متعهل و افراد بالای ۱۸ سال است. محتوای آن برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نمی باشد.