بازگشت

آرشیو دسته بندی سلامت

مدفوع زرد

مدفوع زرد نشان از این بیماری هاست ؛ بدانید

مدفوع زرد : همه ما می دانیم که معمولا و در حالت طبیعی مدفوع، قهوه ای رنگ است، اما در بعضی مواقع و به دلایل خاصی این رنگ تغییر می کند و به رنگ زرد خود را نشان می دهد، که این نشان از یک...