بازگشت

آرشیو دسته بندی سوژه روز

فیلتر سایت دیوار

آیا سایت دیوار فیلتر خواهد شد ؟

آیا سایت دیوار فیلتر خواهد شد ؟ در ده ماهه نخست امسال ۳۰۰۰ پرونده كلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشكیل شده كه بیش از ۳۰ متهم در این رابطه دستگیر شدند.