بازگشت

آرشیو دسته بندی سوژه روز

جنجال احمدی نژاد

جنجال جدید احمدی نژاد آغاز شد

جنجال جدید احمدی نژاد آغاز شد : یک فعال سیاسی گفت:احمدی‌نژاد موقعیت خودش را خیلی بالا تصور می‌کند و شاید خود را متصل به خیلی جاهای عالم غیب می داند.