بازگشت

آرشیو دسته بندی عطارخونه

مزاج

رژیم غذایی مزاج گرم و تر در هوای گرم

۰٫۰ ۰۰   طب سنتی با تقسیم بندی مزاج افراد به چهار دسته سرد و تر، سرد و خشک، گرم و‌تر و گرم و خشک توصیه‌ها و پرهیزات خاصی را برای هر کدام از این مزاج‌ها دارد که افراد با رعایت آن می‌توانند زندگی بهتر...