بازگشت

آرشیو دسته بندی مقدمات عروسی

ازدواج آقایان

این آقایان لطفا هرگز ازدواج نکنند !

این آقایان لطفا هرگز ازدواج نکنند ! قبل از ازدواج بهتر است دو طرف سعی کنند یکدیگر را بیشتر و بهتر بشناسند تا پس از شروع زندگی با برخی رفتارهای تازه از یکدیگر آشنا نشوند.

ازدواج

با این دختران ابدا ازدواج نکنید

با این دختران ابدا ازدواج نکنید : اگر دخترانی که مناسب ازدواج نیستند را نمی شناسید بهتراست این مطلب را بخوانید و بدانید که با این دختران ازدواج نکنید!