بازگشت

آرشیو دسته بندی دانستنی هایی که باید بدانیم

جزوه نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب جدید 98

جزوه نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب جدید 98

جزوه نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب جدید ۹۸  : در این بخش به نکات و نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب در مورد اگاهی از خطراتی که ممکن است در طول رانندگی برای رانندگان به وجود بیاید میپردازیم .