بازگشت

آرشیو برچسب روش کاشت بذره تره در خانه

روش کاشت بذره تره در خانه

روش کاشت بذره تره در خانه

روش کاشت بذره تره در خانه , زمان کاشت تره فصل بهار و پائیز است. تره در خاک مرطوب، غنی، دارای زهکشی خوب یا در کمپوست خوب پوسیده شده رشد بهتری خواهد داشت. برای تقویت خاک، به آن کود ریز مغذی و یا حیوانی اضافه...