بازگشت

آرشیو برچسب عرق

عرق کردن

چرا کره ای ها هیچ وقت عرق نمی کنند ؟

چرا کره ای ها هیچ وقت عرق نمی کنند ؟ در واقع کره ای ها هم عرق می کنند اما عرق آنها به دلیل تفاوت های ژنتیکی بو ندارد. در ادامه با عصرمگ همراه شوید…