بازگشت

آرشیو برچسب عقب افتادن پریود در شیردهی

پریود شدن در شیردهی

پریود شدن در شیردهی ؛ چه زمانی اتفاق می افتد

پریود شدن در شیردهی , در طول مدت باداری ، مادران به مدت ۹ ماه پریودی ندارند و زایمان طبیعی یا سزارین تاثیری بر روی شروع پریودی پس از زایمان ندارد و اولین پریود پس از زایمان به شیردهی و زمان برگشت هورمون ها به...