بازگشت

آرشیو برچسب عوارض رابطه از پشت

Q7nR2 76x76 - عوارض رابطه از پشت ( مقعدی )

عوارض رابطه از پشت ( مقعدی )

عوارض رابطه از پشت , مهمترين عارضه اي که آمیزش از طريق مقعد براي زن دارد اين است که چون لذت حقيقي جنسي براي زن از طريق آمیزش از فرج و مجراي تناسلي حاصل مي­شود نه از طريق مقعد، بنابراين زن دچار  …