بازگشت

آرشیو برچسب غذا خوردن قبل از ورزش

غذا خوردن قبل از ورزش

آیا غذا خوردن قبل از ورزش خطر دارد ؟

  غذا خوردن قبل از ورزش , مطالعات به این نکته اشاره دارند که گرسنگی موجب می شود تا بدن کربوهیدارت های ذخیره شده را بسوزاند که می تواند روند کاهش وزن را تسریع کند. اما برخی معایب و اشکالات چندان از این مزایای تناسب...