بازگشت

آرشیو برچسب غربالگری جنین

غربالگری جنین

غربالگری جنین در چه مواردی حتما باید انجام شود

غربالگری جنین در چه مواردی حتما باید انجام شود … داشتن فرزند سالم آرزوی هر پدر و مادری در هر سنی می باشد اما تحقیقات نشان می دهد که با افزایش سن مادر احتمال تولد فرزند با ناهنجاری کروموزمی افزایش می یابد در جامعه فعلی...