بازگشت

آرشیو برچسب غر غر شکم

6928 maladie crohn grossesse 2 76x76 - علت غر غر شکم چیست + بهترین درمان غر غر شکم

علت غر غر شکم چیست + بهترین درمان غر غر شکم

 غر غر شکم , حتما گاهی برای شما هم رخ داده است که برخی اوقات صدای روده و یا شکم خود را بشنوید؛ این اتفاق اگر در زمان تنهایی برای شما اتفاق بی افتد شاید از نظر خودتان ایرادی نداشته باشد اما بروز صدای شکم...