بازگشت

آرشیو برچسب فرزاد جمشیدی

فرزاد جمشیدی

مجری جنجالی از ایران رفت !

فرزاد جمشیدی هم از ایران می‌رود ! شنیده‌ها حاکی است مرغ سحر برنامه‌های رمضانی و مجری شناخته شده برای تدریس اجرا و گویندگی و هم‌چنین اجرای برنامه در شبکه‌های فارسی زبان اروپایی دعوت شده که به احتمال زیاد به زودی از ایران می‌رود!