بازگشت

آرشیو برچسب فریدون محرابى

فریدون محرابى

فریدون محرابی ؛ ازدواج کرد

  فریدون محرابى در سریال هایی چون مدار صفر درجه، مرگ تدریجی یک رویا، به کجا چنین شتابان، آشپزباشی و … ایفای نقش کرده است.