بازگشت

آرشیو برچسب فریز شدن مواد غذایی

فریز شدن مواد غذایی

این مواد غذایی قابل فریز شدن هستند

  مواد غذایی قبل از فریز شدن باید به طور مناسب بسته بندی شوند تا عطر و طعم، رطوبت، رنگ طبیعی و ارزش غذایی خود را از دست ندهند و سرمای فریزر و خشکی محیط آن موجب خراب شدن مواد غذایی نشود.