بازگشت

آرشیو برچسب فواید خوابیدن روی شکم

خوابیدن روی شکم

خوابیدن روی شکم خطرناک است! به این دلایل

 خوابیدن روی شکم , یکی از مهمترین خطرهای خوابیدن روی شکم، تشکیل سنگ کلیه است. خوابیدن به راست و چپ مانع شکل گیری سنگ کلیه می شود؛ اما خوابیدن روی شکم باعث می شود بدن بی تحرک مانده و سنگ در کلیه رسوب کند.