بازگشت

آرشیو برچسب فواید زایمان در آب

معایب و مزایای سزارین

معایب و مزایای سزارین نسبت به زایمان طبیعی

معایب و مزایای سزارین ,  ترویج زایمان طبیعی و ایمن یکی از بسته های طرح تحول نظام سلامت است که وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید با هدف پیشگیری از آمار بالای سزارین در کشور، بر نهادینه سازی آن تاکید ویژه ای داشته و دارد.