بازگشت

آرشیو برچسب فواید سکوت

فواید سکوت

می دانید چرا سکوت برای مغز اینهمه مفید است ؟!!!

می دانید چرا سکوت برای مغز اینهمه مفید است ؟!!! در این دنیای پرسر و صدا، اندکی سکوت و آرامش برای ذهن و بدن ما فواید زیادی خواهد داشت. در این جا ۴ دلیل آورده‌ایم که با پشتوانه علمی علت این امر را توضیح می‌دهد.