بازگشت

آرشیو برچسب فوت و فن آشپزی

روش از بین بردن بوی سوختگی اش

تجربه و ترفندهای آشپزی

 ترفندهای آشپزی  , برای خوشمزه تر شدن قرمه سبزی یک ساعت مونده به سرو توش رب انار بریزید . برای خوشمزه تر شدن کتلت تو موادش زیره و پودر آویشن بریزید.