بازگشت

آرشیو برچسب فیلتر شکن تلگرام

فیلترشکن مخصوص تلگرام

فیلترشکن مخصوص تلگرام کدام است

فیلترشکن مخصوص تلگرام , بنا بر اعلام دادستانی تهران مسدودسازی تلگرام باید به نحوی باشد که محتوای شبکه مذکور با هیچ فیلترشکنی در کشور قابل دسترس نباشد.