بازگشت

آرشیو برچسب لیزر موی زائد در دوران بارداری

لیزر موی زائد در دوران بارداری

آیا لیزر موی زائد در دوران بارداری خطرناک است ?

۰٫۰ ۰۰   لیزر موی زائد در دوران بارداری , اپیلاسیون پاها یا کشاله های پا، یعنی استفادهی موضعی از موم گرم شده و سپس برداشتن آن به همراه مو. هیچ چیزی در موم نمی تواند مشکلی برای بچه به وجود بیاورد. بنابراین در زمان...