بازگشت

آرشیو برچسب لیست رشته های بدون کنکور پیراپزشکی 98

بدون کنکور پیراپزشکی 98

بدون کنکور پیراپزشکی 98 | لیست رشته های بدون کنکور پیراپزشکی 98

۰٫۰ ۰۰ بدون کنکور پیراپزشکی ۹۸ | لیست رشته های بدون کنکور پیراپزشکی ۹۸  : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال تحصیلی ۹۵ – ۱۳۹۴ برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در رشته های پیراپزشکی مخصوصا در مناطق محروم اقدام به جذب...