بازگشت

آرشیو برچسب لیفتینگ صورت با مواد طبیعی

لیفت شقیقه با ماندگاری طولانی و بدون اثر بخیه

لیفت شقیقه با ماندگاری طولانی و بدون اثر بخیه

لیفت شقیقه با ماندگاری طولانی و بدون اثر بخیه : لیفت گوشه چشم از شقیقه چگونه است ؟ لیفتینگ شقیقه تکنیک جراحی بالا کشیدن یک سوم انتهای ابرو و همین طور نواحی اطراف چشم به سمت بالا و خارج می باشد. 

لیفت گوشه چشم از شقیقه  : 

لیفت گوشه چشم از شقیقه چگونه است؟

2 / 5 ( 1 امتیاز ) لیفت گوشه چشم از شقیقه چگونه است ؟ لیفتینگ شقیقه تکنیک جراحی بالا کشیدن یک سوم انتهای ابرو و همین طور نواحی اطراف چشم به سمت بالا و خارج می باشد.