بازگشت

آرشیو برچسب پماد برای خارش بیرون واژن

سوزش و خارش واژن

سوزش و خارش واژن و درمان های خانگی سریع

سوزش و خارش واژن مشکلی است جدی که بایستی درمان شود. از انجایی که ناحیه تناسلی می تواند بستر انواع میکروب ها و بیماری های جدی باشد درمان خارش واژن و سوزش را دقیق انجام دهید.